Campusleder

Ledergruppa studieåret 2019/2020
Ledergruppa studieåret 2019/2020

Campusleder er øverste tillitsvalgte og ansvarlig for driften av Studentdemokratiet på studiestedet.


Hvorfor skal jeg stille til campusleder? 

 • God erfaring og muligheten til å utvikle deg som både teamspiller og leder
 • Bli kjent med mange spennende mennesker og problemstillinger
 • Attest fra USN
 • Vervet utføres ved siden av studiet og er honorert

Eksempler på arbeidsoppgaver?

 • Øverste tillitsvalgt på studiestedet og leder campusstyret
 • Løfter saker til universitetet som er aktuelle for studentene på campus
 • Representerer studentene på sitt campus i ledergruppa og semestermøtet.

Hvilke krav stilles?

 • Du er student på USN og har betalt semesteravgift
 • Du er ansvarsbevist og liker å kommunisere med USN sine studenter og ansatte, samt vertskommune og media.
 • Du er løsningsorientert, har gode lederegenskaper og er strukturert.

Generelle bestemmelser om Campusstyret

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campusstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.
 • Funksjonstiden er 1. juli til 30 juni i henhold til SDSN sine vedtekter.

Oppgaver, ansvar og økonomi

 •  Sørge for at budsjett legges frem og behandles i campusstyret i henhold til øvrige styringsdokumenter.
 • Campusleder skal sette seg inn i Studentdemokratiet sitt budsjett og sørge for at campusstyret disponerer sine midler i henhold til budsjett og økonomireglement.

Samarbeid

 • Være bindeledd mellom studenter og ansatte på USN, samt mot kommune og region.
 • Sørge for godt samarbeid mellom studentorganisasjonene, linjeforeningene og de andre aktive studentene på campus.
 • Campusleder er fast medlem av Studentdemokratiet sin ledergruppe som regulert i vedtektene.
 • Campusleder er, som medlem av ledergruppa, medansvarlig for å avholde semestermøte. Dette gjøres i samarbeid med arbeidsutvalget.
 • Obligatorisk møtevirksomhet i SDSN: Ledergruppa, campusstyremøter, komitémøter, semestermøte.

Politisk

 • Campusleder er øverste tillitsvalgt på campus og representerer studentene utad.

 

Stillingsbeskrivelse (vedlegg) finner du her.

Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv ved Universitetet eller Studentsamskipnaden.

 

Kandidatene til dette vervet velges på semestermøte. De som sender inn kandidatskjema vil bli kontaktet av valgkomiteen for intervju. 

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

 

Om studentvalget 2020:


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 6. januar - 2. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 10-23. februar.
 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 28. februar.
Valg i semestermøte finner sted 21-22. mars.
 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

lk