Campusleder

Ledergruppa studieåret 2019/2020
Ledergruppa studieåret 2019/2020

Campusleder er øverste tillitsvalgte og ansvarlig for driften av Studentdemokratiet på studiestedet.


Hvorfor skal jeg stille til campusleder? 

 • God erfaring og muligheten til å utvikle deg som både teamspiller og leder
 • Bli kjent med mange spennende mennesker og problemstillinger
 • Attest fra USN
 • Vervet utføres ved siden av studiet og er honorert

Eksempler på arbeidsoppgaver?

 • Øverste tillitsvalgt på studiestedet og leder campusstyret
 • Løfter saker til universitetet som er aktuelle for studentene på campus
 • Representerer studentene på sitt campus i ledergruppa og semestermøtet.

Hvilke krav stilles?

 • Du er student på USN og har betalt semesteravgift
 • Du er ansvarsbevist og liker å kommunisere med USN sine studenter og ansatte, samt vertskommune og media.
 • Du er løsningsorientert, har gode lederegenskaper og er strukturert.

Generelle bestemmelser om Campusstyret

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campusstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.
 • Funksjonstiden er 1. juli til 30 juni i henhold til SDSN sine vedtekter.

Oppgaver, ansvar og økonomi

 •  Sørge for at budsjett legges frem og behandles i campusstyret i henhold til øvrige styringsdokumenter.
 • Campusleder skal sette seg inn i Studentdemokratiet sitt budsjett og sørge for at campusstyret disponerer sine midler i henhold til budsjett og økonomireglement.

Samarbeid

 • Være bindeledd mellom studenter og ansatte på USN, samt mot kommune og region.
 • Sørge for godt samarbeid mellom studentorganisasjonene, linjeforeningene og de andre aktive studentene på campus.
 • Campusleder er fast medlem av Studentdemokratiet sin ledergruppe som regulert i vedtektene.
 • Campusleder er, som medlem av ledergruppa, medansvarlig for å avholde semestermøte. Dette gjøres i samarbeid med arbeidsutvalget.
 • Obligatorisk møtevirksomhet i SDSN: Ledergruppa, campusstyremøter, komitémøter, semestermøte.

Politisk

 • Campusleder er øverste tillitsvalgt på campus og representerer studentene utad.

 

Stillingsbeskrivelse (vedlegg) finner du her.

Om suppleringsvalget 2020:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 13. august – 02. september. 

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 08. september – 15. september. 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 21.september. 


Valg i semestermøte finner sted 16-18. oktober.

 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

SDSN verv