• Aktuelt
  • Vår oppsummering av Semestermøtet våren 2024

Vår oppsummering av Semestermøtet våren 2024

FOTO: Semestermøte 2 vår 2024

17. og 18. mars arrangerte SDSN vårens semestermøte på Klækken Hotell i Hønefoss. Her var alle campusstyrene i SDSN samlet for å diskutere og vedta ny politikk for organisasjonen og velge deres studentrepresentanter for neste studieår. Semestermøtet vedtok fem nye politiske resolusjoner som var sendt inn av campusstyrene: 

Semestermøtet ønsket med resolusjonene å sette fokus på blant annet bedre tilrettelegging i studiehverdagen på campus. Gjennom “Resolusjon om bedre universell utforming på campus” løftes utfordringer knyttet til fysisk utforming og tilrettelegging på campus. Det er dessverre slik at mange funksjonshindrede studenter opplever utfordringer knyttet til ujevnt gulv, høye dørterskler og dører uten automatiske åpnere.  

“Dette er en av de viktigste resolusjonene vi behandler i dag. Dette er en gruppe mennesker som ofte blir oversett. For mange så er ikke dette så viktig i hverdagen, men for de dette gjelder betyr dette alt. Vi må si klart og tydelig ifra at vi fortsatt har en lang vei å gå når det kommer til å tilrettelegge for funksjonshindrede studenter ved USN” sa campusleder Porsgrunn Jon Listog Leiulfsrud fra talerstolen.  

Bilder SMV24

Videre ønsket Semestermøtet å løfte tilgang til sanitetsprodukter på campus. Enkel tilgang til sanitetsprodukter er viktig for studenter som menstruerer. Beskjeden fra semestermøtet var klokkeklar: Sanitetsprodukter skal være lett tilgjengelig, gratis og mulig å hente ut på en diskret måte. Det kom en klar oppfordring til SSN-styreleder Nils Herman Lien Håre, han fulgte opp med å si at dette var en viktig sak som SSN gjerne tar tak i og ser på mulighetene for å gjennomføre. Dette var også nyvalgt SSN-styreleder Emma Holt positiv til da hun ble spurt om resolusjonen.  

Også bedre tilrettelegging for faglig utvikling og gjennomføring av studieløpet var viktig for Semestermøtet. Med resolusjonen “en tidligere og smidigere konteordning” ønsker Semestermøtet at koneeksamen skal gjennomføres innen 15. august for vårsemesteret og innen 31. januar for høstsemesteret. USNs studentgruppe er mangfoldig og mange har barn, det var derfor også viktig for semestermøte å presisere at konteeksamen ikke skal legges til høst- eller vinterferie.  

Veldig mange studenter er i sitt arbeid redd for å bli tatt for fusk. USN er et av universitetene med høyest antall fuskesaker. Uten tilgang til plagiatprogram er det vanskelig for studenter å fange opp eget gjenbruk og unngå å selvplagiere. Semestermøtet mener det er viktig at studenter kan dypdykke i temaer gjennom studieløpet innenfor trygge rammer, derfor vedtok man også resolusjonen “Studenter må få tilgang til interne plagiat-program".  

«Studenter som skriver bachelor- og masteroppgaver er usikre på hvordan de kan skrive om tema de interesserer seg for, uten å ubevisst plagiere seg selv fra tidligere oppgaver. Studentene skal kunne modnes innen et interessefelt, og det bør derfor skilles mellom gjenbruk og videreutvikling av materiale. Resolusjonen om selvplagiat er derfor viktig for studentene fordi den tar et tydelig standpunkt for å sikre at studentene har tryggere rammer under studiene. Å ha tilgang til interne plagiatprogram vil bidra til læring og utvikling, uten frykt for å fuske ubevisst.» sier Charlotte Nilsen, som er en av forfatterne bak resolusjonen. Charlotte ble også valgt til ny studentleder på Semestermøtet og ser frem til å løfte en studiehverdag som sikrer studenters akademiske utvikling innenfor trygge rammer.  

De siste årene har en urolig verden skapt et stort engasjement blant studenter. Demonstrasjoner har blitt arrangert og det har blitt opprettet underskriftskampanjer. SDSN ønsker med resolusjonen “Studenter skal kunne ytre seg fritt” å sette fokus på viktigheten av politisk engasjement som en del av dannelsesløpet som student.  

«Vi har hørt at studentene er usikre på hvordan de skal forholde seg til streik. Ytringsfriheten har også vært et stort spørsmål i det siste. Det er viktig at vi har politikk på disse områdene, og har mulighet til å ha en dialog med USN for at studentene skal føle seg trygge til å ytre seg på campus. Studenter føler ikke at de kan vise sitt engasjement dersom noe legges i en periode hvor de har obligatorisk undervisning. De er usikre, og redde for at det kan få konsekvenser. Vi mener USN skal tilrettelegge for at alle studenter skal kunne ytre seg fritt.» Sier en av resolusjonsforfatterne og nyvalgt organisatorisk nestleder i SDSN, Tuva Oksnes.  

Nyvalgt AU

Nåværende studentleder Nora Rymoen Houidi er godt fornøyd med Semestermøtets vedtak “Dette er viktig verktøy for oss fremover, vi gleder oss til å fremme disse resolusjonene inn mot rektoratet og studentsamskipnaden”, sier hun.