Studenter skal kunne ytre seg fritt!

Mange studenter opplever verden som utrygg. Med økt politisk uro, opplever studentene at universitetene ikke gir nok støtte til studenter som ønsker å ytre seg om det som skjer rundt om i verden. Studenter involverer seg i flere protester, og de ulike universitetenes politiske meninger og innblandinger er ofte debattert. Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har det vært flere fredfulle markeringer, og det har blitt oppfordret til streik. Studenter ved USN må kunne føle seg trygge til å ytre seg på campus, og må ikke oppleve at deres engasjement går ut over utdanningen deres.

Studentbevegelsen har historisk vært sterk og radikal. Ytringsfriheten er essensiell innen akademia, og alle studenter skal kunne ytre seg fritt – uten frykt for at det skal skape negative konsekvenser fra universitetet. Studenter har flere ganger demonstrert for å oppnå nye og bedre rettigheter. Fredfulle demonstrasjoner er viktige for at studenter skal kunne uttrykke seg og sende tydelige signaler til universitetet. Vi ønsker å understreke viktigheten av at studenter skal stå fritt til å delta i det offentlige ordskiftet og arrangere og delta på fredfulle demonstrasjoner.

Studenter skal føle seg trygge til å demonstrere og ha meninger på campus. Studenter må også ha rett til å streike, uten at dette skal medbringe konsekvenser for enkeltpersoner, dersom de mister obligatorisk undervisning. Dette er også et spørsmål om studentenes trygghet på campus. Etter at vi har sett i mediene at studenter blir angrepet under fredelige demonstrasjoner, mener vi det er viktig å sende et klart signal til USN: studenter skal ha mulighet til fredelige demonstrasjoner, og de må vernes mot at eksterne aktører skal agere mot dem.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

  • Studenter skal kunne demonstrere fredelig på campus.
  • Universitetet i Sørøst-Norge skal legge til rette for at studenter skal kunne ytre seg og delta på solidariske arrangementer.
  • Universitetet i Sørøst-Norge skal legge til rette for at studenter ikke blir påvirket av fravær på grunn av streik, men skal ha mulighet til å ha politisk fravær.