Vi må ha gratis sanitetsprodukter på campus

Vi må ha gratis sanitetsprodukter på campus

For studenter som menstruerer kan det å alltid ha med seg sanitetsprodukter slik som bind og tamponger være upraktisk. En menstruasjon kan være vanskelig å forutse, da sykluser kan variere og være uregelmessige. Derfor kan en student oppleve at menstruasjonen kommer uforventet, noe som kan være belastende.

Sanitetsprodukter er dyre, men essensielle for de som trenger dem. Derfor kan det være problematisk om en student får et behov for sanitetsprodukter mens hen er på campus, dersom hen ikke har dette tilgjengelig. Studentene ønsker at det skal være bind og tamponger tilgjengelig på universitetets toaletter. Dersom universitetet legger til rette for alle studenter og deres behov, mener vi at dette må inkludere sanitetsprodukter slik som bind og tamponger. Ved å tilgjengeliggjøre gratis bind og tamponger på campus vil studenter kunne føle seg tryggere i situasjoner der menstruasjonen kommer uforventet.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

  • Det skal være tilbud om gratis bind og tamponger på hver campus.
  • Det skal være mulig å hente ut bind og tamponger på en diskré måte.
  • Det skal være tilgjengelige bind og tamponger på alle eksamenslokaler.