Resolusjon om bedre universell utforming på campus

Vi som studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) erkjenner behovet for å gjøre USN mer tilgjengelig og komfortabelt slik at alle kan føle seg trygge og inkludert, uavhengig av funksjonshindringer.

Vi håper og forventer at USN arbeider aktivt for å forbedre utformingen av campusene slik at de blir mer tilgjengelig for blant annet rullestolbrukere. Dette inkluderer at gangarealer ikke må ha store forhøyninger som dørterskler og gulvlister, eller andre overganger som skaper fysiske barrierer. Ujevne gulv er problematisk for rullestolbrukere og kan hindre andre studenter med mobilitetsutfordringer. Humpete gulv vil være noe en føler sterkt på og kan gi en svært ubehagelig følelse. Dessverre er det ujevne gulv flere plasser på de ulike campusene, dette er noe som må forbedres.

Fjerning av ulike hindringer vil gjøre det enklere og mer komfortabelt å være student ved USN. Å bli møtt med humpete og høye dørterskler og overganger skaper unødvendige hindringer for studenter med rullestol. Vi krever at USN jobber aktivt for å fjerne fysiske hindringer som en del av arbeidet for å skape en mer behagelig studiehverdag for alle.

Vi anerkjenner urettferdigheten av at rullestolbrukere må være avhengig av andre for å åpne dører og navigere seg på campus. Vi må forplikte oss til å arbeide for at ingen studenter føler seg ekskludert på grunn av fysiske begrensninger. Vi ønsker at USN blir en tryggere plass for alle studenter. Ingen skal måtte vente på assistanse for å kunne delta i undervisningen eller bevege seg rundt på campus.

Vi mener at USN må tilrettelegge for at det skal være enkelt å delta i forelesninger. Automatiske døråpnere, spesielt til undervisningsrom, er et tiltak som vil gjøre det enklere for studenter med funksjonshindringer å delta i undervisning og vil skape en god og trygg opplevelse for studenter som er avhengig av assistanse der det er manuelle dører. Inngangspartier må også være tilrettelagt for at alle studenter skal komme seg lett inn i USNs bygg. Studenter med funksjonshindringer kan ha problemer med å åpne dører ved bruk av kortleser, trekke i snorer eller trykke på knapper. Derfor må alle inngangsdører til USNs bygg åpnes automatisk via sensor.
USN må høre på tilbakemeldinger fra studenter som opplever at den fysiske utformingen av campus ikke er tilrettelagt for dem.
Blant annet kommer det frem at det er et sterkt behov for å ha en plass på campus der studenter kan parkere rullestoler med lademuligheter. En plass der du kan lade ute-rullestolen er noe av det første du ønsker å møte på i begynnelsen av en studiehverdag. Av den grunn er det relevant at dette blir tilrettelagt for studentene på best mulig måte, slik at de ikke trenger å bruke unødvendig tid på dette før starten av undervisningen.

Et annet forslag er at det kommer en form for “hev-senk” funksjon på bord i undervisningsrom, med tilhørende armstøtter. Det er ikke alle rullestoler som er tilpasset høyden til bordene på campus og derfor kan det være problematisk når studentene skal bli med i undervisningen. En slik forbedring vil gjøre at det er bedre fokus og tilrettelegging for undervisningsrom for alle.

Auditoriene burde være mer tilrettelagt rullestolbrukere. Det er heiser på ulike plasser, men det er ikke alltid praktisk å bruke dem. Et forslag er at det heller burde være bord uten seter der hvor man kan komme inn med rullestol, nært plassert inngangen. Slik er det for eksempel på Universitetet i Oslo (UiO).

Vi mener at USN må tilby en avtale med ergoterapeut som har kunnskap om data og skole, som kan gå inn og hjelpe studenter med tilrettelegging. Disse kan hjelpe studenter med å finne muligheter som kanskje ikke andre ser. Tilgang på en ergoterapeut mener vi kunne ha løst mange av dagens utfordringer, da disse ofte sitter med kunnskap om hjelpemidler og prosessen med å få tilrettelegging ved undervisning. Det er for mange studenter utfordring med å bruke flere av programmene i studiene, og tilrettelegging ved å kunne bruke andre programmer, alternative arbeidskrav og eventuelt tilbud om hjelp til å gjennomføre oppgaver ville hjulpet mange studenter.

Mange funksjonshindrede har et assistansebehov i hverdagen sin. Dessverre rammes studenter som enten vil studere i annen kommune enn hjemkommunen sin av at hjemkommunen kan frata dem BPA-tjenester dersom de bor eller oppholder seg utenfor kommunen i mer enn 5 uker. Vi mener dette er med på å skape barrierer for at alle mennesker skal kunne studere hvor de vil. Vi må sikre at alle studenter som har et assistansebehov får dekket det behovet. USN må aktivt jobbe opp mot vertskommuner for å sikre at de har en praksis som ikke begrenser studentenes BPA-tjeneste.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at vi trenger:

  • Forpliktelse til bedre utforming av alle campuser.
  • Å skape et inkluderende miljø.
  • Å fremme tilrettelegging og forbedring.
  • Bedre kommunikasjon med studenter med funksjonshindringer for å bidra til best mulig utforming og sikre at tilbakemeldinger tas på alvor.
  • At USN må være en pådriver opp mot vertskommuner for å sikre at de ikke har en praksis som fjerner eller begrenser BPA-tjenester for studenter med assistansebehov.

Resolusjon om bedre universell utforming på campus

Resolusjonen ble vedtatt av Semestermøtet 17. mars 2024.