Studenter skal lære, ikke straffes!

Vi lever i en tid hvor plagiat, og det å gjenbruke egen tekst, ofte referert til som selvplagiat, er store temaer i offentlig debatt. Nye digitale verktøy skaper både muligheter og utfordringer for undervisning i høyere utdanning. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er et av universitetene i Norge med høyest antall saker angående fusk1. Dette er svært uheldig, og noe vi mener kan forhindres ved at studenter føler seg tryggere i arbeidet de gjør og har muligheten til å passe på at de ikke gjør potensielt store feil før de innleverer en større oppgave. Intern plagiatkontroll er et viktig virkemiddel for at studenter skal kunne fange opp eget gjenbruk. I sensur-prosessen blir det brukt programmer som sjekker studentenes arbeid opp mot publiserte tekster og tidligere innleverte oppgaver.  

Høyere utdanning skal forberede studentene på arbeidslivet, og studieløpet er en tid hvor studentene modnes og utforsker tema de interesserer seg for. Digitale ferdigheter er en del av det store kompetansebehovet i samfunnet og arbeidslivet på tvers av fagfelt. Studenter bør derfor kunne bruke, og få opplæring i, relevante digitale verktøy ved innlevering av større oppgaver. Når studenter skal gjøre et dypdykk i et spesifikt tema under arbeid med en bachelor- eller masteroppgave, er det naturlig å tenke at studenten kan ha skrevet om det samme eller et lignende tema tidligere i studieløpet. Dette kan medføre at studenter blir skremt bort fra å skrive innenfor sine interesseområder, da det kan være vanskelig å se hvordan man skal kunne skille mellom gjenbruk og videreutvikling av materiale.

Det er viktig at studenter i sin læringsprosess får en innføring i, og forholder seg til, internasjonale standarder som fremmer akademisk utvikling og integritet. International Journal of Scientific and Research Publication (IJSRP) definerer selvplagiat som å gjengi sitt eget publiserte arbeid uten tilstrekkelig kildehenvisning2. Med andre ord er det en klar forskjell på hva som internasjonalt tolkes som selvplagiat, nemlig å bruke eget publisert arbeid, mot norsk standard som også innbefatter eget upublisert arbeid. Det er ikke snakk om å kopiere hele oppgaver, men å kunne bruke gode refleksjoner eller tolkninger av konsepter, uten at det blir sett på som forsøk på fusk. For studenter vil det å gå gjennom tidligere tekster for å forsikre seg om at de ikke har brukt for lik ordlyd og refleksjoner bli vesentlig merarbeid.

Studenter risikerer å bli straffet for å plagiere. I forskriften om studier og eksamen ved USN § 8-8 (USN §8-8), står det at plagiering blant annet er regnet som at man “presenterer eget, tidligere arbeid som nytt arbeid uten å oppgi kilde”3. Dette er det ingen felles nasjonale retningslinjer for, noe som har skapt store overskrifter etter saker hvor studenter blir strengere straffet for selvplagiering, enn det forskere blir ved faktisk plagiering. Ved USN kan fusk eller forsøk på fusk medføre til annullering av innlevert arbeid, utestenging og tap av rett til å avlegge eksamen i inntil ett år3.

Ved å gi studenter verktøy til å fange opp plagiat på forhånd vil det ikke bare gi studenter muligheten til å lære og utvikle seg selv som akademikere, det vil også skape tryggere rammer for studentene og berolige dem på at de ikke gjør noe feil. Studenter må sees på som mennesker som ønsker å lære – ikke fuske. Med de rette verktøyene kan studenter selv påse at de ikke har ‘fusket’ ubevisst før de leverer sitt arbeid.

Å gi studenter verktøy som kan sjekke plagiat, vil gjøre at de kan fokusere på sin egen nysgjerrighet og kreativitet, og skrive oppgaver uten å måtte gå gjennom alle tidligere innleveringer. Det er viktig at teksten som blir lastet opp ikke kan bli brukt i plagiatsjekk under faktisk innlevering – derfor må det være automatisk sletting av teksten i etterkant av at studentene har fått sjekket teksten i interne plagiatprogram.

Studenter vil produsere og utvikle, ikke plagiere. Ved tilgang til interne plagiatprogram trygges studenter i deres arbeid. Samfunnet må kunne stole på at personer med høyere utdanning har gjort seg fortjent til graden sin, og studentene må vite at de blir vurdert på riktig grunnlag. Vi mener dette kan gjøre studenter tryggere i sitt arbeid. En student som kan skrive uten bekymringer, vil produsere bedre arbeid.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at: 

  • Studenter må få tilgang til og opplæring i interne plagiatprogram, slik at de kan sjekke arbeidet sitt opp mot tidligere oppgaver før innlevering.
  • Veiledere for bachelor- og masteroppgaver skal ha tilgang til interne plagiatprogram for å bistå studentene med å se etter tekstlikhet før innlevering.
  • Oppgaver som blir lastet opp av studenter for sjekk i interne plagiatprogram skal slettes etter bruk slik at de ikke blir værende og resulterer i plagiat ved innlevering.