Universitetsstyret

Styret ved USN.
Styret ved USN.

Styret er universitetets øverste styringsorgan, og har ansvar for alle faglige, økonomiske og strategiske beslutninger.


Les mer om universitetsstyret:

Loven om styrer ved universitets- og høyskoler

Styrets nettsider

Egen sak om valg til universitetsstyret finner du på Min USN.

 

Om suppleringsvalget 2019:

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

Viktige datoer:

Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
For suppleringsvalget er dette 19. august - 15. september.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
For suppleringsvalget er dette 23. september - 6. oktober.

Resultatet av suppleringsvalget vil bli offentligjort i etter at valgstyret har behandlet resultatet.