Universitetsstyret

Styret ved Universitetet i Sørøst Norge
Styret er sammensatt av studenter, ansatte og eksterne representanter

Styret er universitetets øverste styringsorgan, og har ansvar for alle faglige, økonomiske og strategiske beslutninger.


Les mer om universitetsstyret:

Loven om styrer ved universitets- og høyskoler

Styrets nettsider

Egen sak om valg til universitetsstyret finner du på Min USN

Om studentvalget 2019:

Verv i campusstyret og verv i USN sine råd og utvalg. 

Det er egne frister for valg til universitetsstyret siden dette går samtidig med de øvre valgene til styret.

Fristen for å stille til valg som universitetsstyrerepresentant er 
3. april.


Valgperioden for universitetsstyret er 1-15. mai. 


Valgresultatet for universitetsstyret er planlagt annonsert 16. mai. 

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.

 

Klikk her for andre verv ved USN, SSN eller Studentdemokratiet.

Studentrepresentanter til dette vervet velges ved urnevalg. Når valget åpner vil ditt kandidatskjema bli offentligjort på valgsidene.

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

Les utfyllende sak om studentvalget her
 

Merk at endringer kan forekomme. Sjekk SDSN.no ofte for oppdateringer.


Lykke til med valget!