Kandidater til kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsanvarlig har ansvar for profilering av Studentdemokratiet og deres arbeid på campus. Her er kandidatene:

Hvor kan du stille til valg?