• Aktuelt
  • Studentdemokratiet er positive til fellesemne

Studentdemokratiet er positive til fellesemne

Karoline Lie og Kim Hellevammen
Karoline Lie og Kim Hellevammen utgjør Arbeidsutvalget i SDSN

Universitetet i Sørøst- Norge arbeider med et fellesemne som alle studenter skal møte i løpet av sine første studieår som studenter. Studentdemokratiet er positive under visse forutsetninger.

Fellesemne blir et studiepoenggivende emne som ifølge forslaget skal implementeres i alle USN sine studieprogram fra neste år, og gå på tvers av fakulteter og studieretninger.

Hovedtrekkene i emnet er at det skal ha samme funksjon som et tradisjonelt exphil emne, men med et innhold som retter seg mer mot universitets kjerneområder som å ta ansvar i det globale samfunn, kultur og teknologi.

Samlet eller modulbasert


I sitt høringssvar skriver Arbeidsutvalget (AU) at det har vært mye engasjement rundt saken og at høringen har vært sendt til tillitsvalgte rundt om i organisasjonen og at det har kommet mange svar.

SDSN gir derfor ikke et endelig svar på om de ønsker at fellesemne skal være et helhetlig emne på 7,5 studiepoeng eller om emner bør være modulbasert med flere deler av emne spredt utover eksisterende fag innen graden. Det understrekes derimot at studentene ønsker at emne skal synligjøres i programmet, og ikke "drukne" i eksisterende studieprogram.

Mer fokus på universitetets arbeid

Samtidig etterlyser Studentdemokratiet at emnet også gir innføring i Universitetet i Sørøst-Norge sitt arbeid rundt temaene som skisseres og foreslår at dette blir en del av emnet.

Studentene støttet også opp om at det skal samarbeides på tvers av fagområder og studieretninger og ser verdien av dette.

Noen merknader på vurdering og læringsformer

Arbeidsutvalget kommenterer også at de ikke ser på obligatorisk oppmøte som en god måte og engasjere studentene.

De skriver:

"Studentdemokratiet mener at deltagelse kan bedre skapes ved å ha et engasjerende læringsmiljø, engasjerte og dyktige undervisere samt et godt læringsmiljø."

Studentdemokratiet støttet derimot arbeidsgruppen i at det ikke skal være en tradisjonell skoleeksamen som vurderingsgrunnlag for emnet, men i stedet skal det velges vurderingsformer som åpner for refleksjon og samarbeid.

SDSN understreker også at digitale undervisnings- og læringsformer bør tas aktivt i bruk i emnet.

"Studentene ønsker også at kvaliteten på den digital undervisning i emnet skal holde høy kvalitet så studentene får større læringsutbytte av undervisningen og har muligheten til å bidra i forelesningen selv om de befinner seg på et annet campus (med forbehold om at emnet bruker fjernundervisning). "

 

 

Les studentdemokratiets høringssvar til fellesemne her.