• Aktuelt
  • Signerte samarbeidsavtale mellom USN og Studentdemokratiet

Signerte samarbeidsavtale mellom USN og Studentdemokratiet

Rektor Petter Aasen og studentleder Kim Andrew Hellevammen signerte avtalen i etterkant av et strategiseminar Foto: USN
Rektor Petter Aasen og studentleder Kim Andrew Hellevammen signerte avtalen i etterkant av et strategiseminar Foto: USN

Tirsdag 21. mai signerte rektor Petter Aasen og studentleder Kim Andrew Hellevammen avtalen som legger til rette for studentdemokratiets arbeid på USN.

Det var i forbindelse med et strategiseminar i Langesund begivenheten fant sted, og det var sørget for høytidelige rammer rundt signeringen.

Samarbeidsavtalen mellom SDSN og USN regulerer hva studentdemokratiet og Universitetet i Sørøst-Norge kan forvente av hverandre, og regulerer blant annet hvilke ressurser studentdemokratiet har til rådighet i sitt arbeid.

Optimistisk studentleder
Kim Andrew Hellevammen er både fungerende og påtroppende studentleder. Han blir dermed den første studentlederen som skal forholde seg til den nye avtalen og har spilt en nøkkelrolle i å få avtalen på plass:

- Det vært mange forandringer og innspill som har gått frem og tilbake mellom SDSN og USN for å sikre en avtale som både studentene og USN er fornøyde med, sier han.

-Det er tydelig at det ligger et godt samarbeid i grunn og jeg gleder meg til å videreføre og bygge på dette samarbeide for å gjøre USN til et godt sted å studere.

Gjeldene fra sommeren av
Avtalen trer i kraft 01. juli 2019, og har en varighet på to år, altså frem til juni 2021.

 

Avtalen kan leses i sin helhet her