• Aktuelt
  • International Students' Day!

International Students' Day!

Fra semestermøtet høsten 2022

The 17th of November we celebrate our international students.

By: Nora Rymoen Houidi

At the University of South-Eastern Norway there are 1,284 international students. That’s equally as many students as there are at campus Ringerike.

International students’ day was in the beginning a day to commemorate the more than 1,200 students at the University of Prague whose lives were taken during WWII. It has now become a day to showcase and celebrate the international students at the different universities, and what good they do for the local community.

USN collaborates with several local companies that hires a lot of the international students at USN when they have finished their degree. These companies see the value of international students, as does the university. Some of these companies are Yara, Norsk Hydro, Norner, Safetec, Bilfinger and Sintef.

The Student Democracy has policies regarding the international students, such as the international platform which was decided upon on the 24th of October 2021, and the resolution we wrote and decided upon on the 30th of October this year. The latter was written after the government released their plans to introduce intuition fees for international students from outside the EU from the fall of 2023.

International students have knowledge and experiences that can only enrich other students, they bring knowledge to the local communes where our eight campuses reside, and they bring new perspectives into the world of academics here at USN.

We in the Student Democracy of South-Eastern Norway wish to mark International Students' Day to show our support for foreign students in Norway and their right to get their education in our country for free like we do. We also want to emphasize the importance of including and taking in foreign students with other cultures, perspectives and mindsets than our own to make the student environment at USN a more including, diverse and equal one.

Happy International Students' Day!

 

***

 

Internasjonale studenters dag!

Den 17. november feirer vi de internasjonale studentene våre.

Av: Nora Rymoen Houidi

 

Ved USN går det 1 284 utenlandske studenter ifølge DBH. Det er ca. like mange studenter som antallet studenter ved campus Ringerike.  

Internasjonale studenters dag ble originalt feiret for å huske de 1 200 studentene ved universitetet i Praha som mistet sine liv under 2.verdenskrig, mens man i nyere tid feirer internasjonale studenters bidrag ved de forskjellige universitetene verden over.

USN er så heldig å ha samarbeid med lokale bedrifter som ansetter en god del internasjonale studenter etter endt studium. Noen av disse bedriftene er: Yara, Norsk Hydro, Norner, Safetec, Bilfinger og Sintef.

24. oktober i fjor vedtok studentdemokratiet en internasjonal plattform. Plattformen legger grunnlaget for studentdemokratiets politikk om internasjonalisering og internasjonaliseringstiltak ved universitetet i Sørøst-Norge.

Etter at statsbudsjettsforslaget ble lagt frem, skrev studentdemokratiet en resolusjon om gratisprinsippet hvor vi stadfester at vi synes utdanning i Norge burde være gratis uansett hvor studentene kommer fra.

Internasjonale studenter har kunnskap og opplevelser som kan berike andre studenter, de har med kunnskap til vertskommunene de bor i, og de har med nye perspektiver til det akademiske livet her ved USN.  

Vi i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ønsker å markere internasjonale studenters dag for å vise vår støtte til at innvekslingsstudenter også skal få tilbud om gratis utdanning i Norge. Samtidig ønsker vi å understreke viktigheten av å ta inn studenter fra utlandet med andre kulturer, perspektiver og tankesett enn oss selv for å gjøre studentmiljøet ved USN mer inkluderende, mangfoldig og likeverdig.

God internasjonal studentdag!