Resolusjon om Gratisprinsippet

I forslaget for Statsbudsjettet 2023, har regjeringen valgt å kutte studiestøtten til internasjonale studenter som kommer utenfor EU/EØS og Sveits. Innføringen av skolepenger vil også være med på å ødelegge det fundamentale prinsippet om at utdanning er gratis i Norge. Dette vil si at regjeringen derfor går bort ifra deres egen Hurdalsplattform der de sier at høyere utdanning skal være gratis i Norge, også for de internasjonale studentene.

Internasjonale studenter er viktige ressurser for studentmassen og utviklingen av det norske samfunnet, da de tilfører mangfold av kulturer, perspektiver og hjelper til å fremme det internasjonale samarbeidet. I dag er det kun Norge som har gratis høyere utdanning for internasjonale studenter i Norden, og dersom man ønsker å se etter erfaringer kan vi se at Sverige innførte skolepenger i 2011, og mistet 80% av sine internasjonale studenter fra det ene året til det andre. Rektor Petter Aasen er uenig med innføringen, og henviser også til Sveriges nedgang i antall internasjonale studenter.

Studentdemokratiet ser på denne innføringen som et hinder for videre internasjonal nettverksbygging, som har en viktig rolle i Norges samarbeid med andre nasjoner innenfor forskning, kultur og politisk utvikling.

Derfor mener Studentdemokratiet i Sørøst-Norge at:

  • Det skal aktivt arbeides for at gratisprinsippet beholdes for alle studenter som studerer i Norge, uansett hvor de er i fra.

Resolusjonen ble vedtatt av semestermøtet den 30.10.2022.