• Aktuelt
  • Hvordan kan studentdemokratiet bli bedre? Si din mening!

Hvordan kan studentdemokratiet bli bedre? Si din mening!

SDSN

Studentdemokratiet ved USN arbeider for tiden med en organisasjonsgjennomgang, og i denne sammenhengen kan du svare på et spørreskjema og si din mening.

Hvor er SDSN gode? Og hvor kan vi bli bedre?

Ved å svare på skjema gir du SDSN en god pekepinn på hva som bør endres og hva som bør beholdes. Som respondent er du helt annonym, men du kan velge og oppgi om du har hatt verv i SDSN tidligere. Men dette er frivillig.

For å logge inn i skjema må du være student på USN og dermed mulighet til å logge inn med feide. Det logges ikke informasjon om deg eller hvem som er besvarere av skjema. Svarene dine vil bli brukt til det videre arbeidet!

For at AU skal kunne ta innspillene med i arbeidet oppfordres det å svare så tidlig som mulig.

 

Send meg til spørreskjema 

 

Ønsker du å gi mer utfyllende innspill eller be om mer informasjon?
Ta kontakt med arbeidsutvalget på studentdemokratiet@usn.no