Hva skal diskuteres?

SM1 på Tjøme
Semestermøte 1 på Scandic Havna Tjøme

Semestermøte er studentdemokratiets høyeste studentorgan. Her vedtar vi politikk og velger neste års arbeidsutvalget for å fortsette å jobbe for en bedre studiehverdag!

På semestermøte 2 2022 så skal vi diskutere mange interessante ting! Vi skal ta opp en ny plattform for likestilling, inkludering og mangfold. Studentdemokratiet skal denne helgen sette en så utrolig viktig tematikk på agendaen, for å jobbe og vise studentenes synspunkter. Det har blitt sendt inn 6 resolusjoner med spennede temaer, og ikke minst skal det velges et nytt arbeidsutvalg. 

Politisk Plattform for likestilling, inkludering og mangfold

Også forkotet til PLIM. Denne plattformen inneholder meningene til studentdemokratiet når det kommer til disse punktene. Samfunnet idag er dessverre ikke så liktstilt, inkuderende eller mangfoldig som man skulle ønske, og derfor synes vi i SDSN det er viktig å sette søkelys på de tingene som vi mener ikke er bra nok.

Under denne plattformen skal vi også diskutere universell utforming og tilrettelegging. Vi skal med plattformen vise at vi i SDSN mener at USN skal være et universitet for ALLE studenter.

 

Resolusjoner

Det har blitt sendt inn 6 resolusjoner til semestermøte. Semestermøte kommer til å velge hvem av disse de vil behandle, og standard prosedyre er å oversende de som ikke blir behandlet til ledergruppen for å sørge for at all politikken blir behandlet. 

Ledergruppen har nå innstilt på at vi skal behandle 2 resolusjoner på semestermøte, og disse to resolusjonene er 5. Resolusjon om krigen i Ukraina, og 6. Resolusjon om karrieresenter. 

 1. Resolusjon om tannhelse
  Resolusjonen om tannhelse går ut på å lage et bedre tilbud til studenter når det gjelder tannlege. Tannlegeregninger er ofte dyre og ikke noe en student har råd til med en allerede stram økonomi.
 2. Resolusjon om grønn kaffekopp
  Det er stort fokus på bærekraft i hele verden. Denne resolusjonen går ut på at vi skal få gjenbrukskopper i SSN sine kantiner på USN for å forhindre noe av pappavfallet og bidra til en mer bærekraftig hverdag.
 3. Resolusjon om å utarbeide valgprosedyre
  SSN plikter å involvere alle organisasjoner tilknyttet samskipnaden. Derfor jobber må vi jobbe med å få på plass valgprosedyrer for sikre involveringen av fagskolene og politihøyskolen som har tilknyttning til SSN.
 4. Resolusjon angående takhøyde for advokatutgifter til fuskesaker
  NTNU uttrykte nylig et ønske om å sette en grense på antall timer en student skal ha tilgang til advokat betalt av universitetet. Denne resolusjonen er et forsøk på å komme ut på forskudd og slå dette ned fort ettersom studenter bør ha tilgang på den advokathjelpen de har behov for. Spesielt om de står i saker som kan føre til utestengelse i ett eller flere semester.
 5. Resolusjon om krigen i Ukraina
  Krigen i Ukraina har påvirket oss alle. Her fordømmer vi det russiske regimets krig på Ukraina, samtidig som vi ønsker at vi alle skal ta vare på hverandre. Ukrainske, russike og hviterussiske som er i Norge har ingen skyldig del i denne krigen, og vi bør ikke utesette noen av disse for hets i en allerede krevende periode.
 6. Resolusjon om karrieresenter
  USN har ikke lenger et eget karrieresenter ettersom ansvaret er lagt over på fylkeskommunen. I denne resolusjonen ønsker vi at USN og fylkeskommunen skal samarbeide om å opprette et karrieresenter. Dette er veldig relevant ved et universitet som fokuserer på arbeidslivsnærhet.

 

Dette og mye mer skal diskuteres på semestermøte 26. - 27. Mars på Scandic Havna Tjøme!
Du kan se programmet og sakene her.
Semestermøte vil også bli streamet for første gang! Du kan følge streamen her.