Studenter må ha råd til å kjøpe mat i kantina

Studenter blir ofte påminnet om viktigheten av et sunt kosthold. Det er viktig at studenter kan få tak i god og sunn mat – til en rimelig pris. Dette er dessverre vanskelig for studenter å få til, da økonomien ikke strekker til. Tall fra Norsk studentorganisasjon viser at studenter går over 6000 kr i minus i måneden dersom de ikke har en jobb ved siden av studiene[1]. Samtidig ser vi stadig at prisene på mat går opp, noe som spesielt treffer studenter med dårlig råd. Studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) hadde hatt godt av å spise en billig lunsj i kantina på campus, men dette blir fort ikke mulig når de ser på prisene.

I kantinene på USN sine campuser finner man ulike mattilbud. Kantinene er drevet av Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN). Det er flere alternativer studenter kan velge blant, som for eksempel salat- og varm buffet eller dagens måltid, som er prislagt basert på vekt. Med høye priser blir det fort dyrt for en student å kjøpe mat i kantinen. Med et overskudd på 6,33%[2] vil det være naturlig å stille spørsmål ved hvor mye samskipnaden bidrar til å sikre rimelige velferdstilbud til studenter. Når SSN ønsker å “fremme god helse, inkludering og livskvalitet”2 forventer vi som studenter at SSN selv tar dette på alvor og jobber for å få ned prisene.

Studentkantinen er et viktig bidrag til studentenes fysiske helse, gjennom gode og sunne mattilbud, samtidig som det også er en sosial arena hvor man kan sitte og spise med sine medstudenter. Derfor er det viktig at studenter har råd til å spise i kantina.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

  • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge må jobbe for sunn og billig mat som studenter har råd til.
  • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge må aktivt jobbe for at mattilbudene til studentene er konkurransedyktig i pris.
  • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal være transparent om innkjøpspris og gevinst på mattilbud for studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge.

 

 

[2] God butikk: Et driftsresultat på 648 millioner i 2022: https://khrono.no/god-butikk-et-driftsresultat-pa-648-millioner-i-2022/782433

 

Resolusjon ble vedtatt av Semestermøte den 22. oktober 2023