SDSN står i solidaritet med Palestina

I 1948 ble staten Israel opprettet gjennom krigføring og på bekostning av eksisterende palestinske beboere i området. Videre konflikt har vært preget av et skjevt maktforhold. Fra 1967 har mange palestinere levd under Israels okkupasjon og undertrykkelse, og det har i flere tilfeller blusset opp i krig med tilhørende drap av sivile, menneskerettighetsbrudd og okkupasjon av palestinerne. [1]

Som følge av Hamas sitt angrep mot Israel 7. oktober 2023, erklærte den israelske regjeringen krig og hevn mot det palestinske folk. Dette skjer i form av en blokade av Gaza-stripen, hvor Israel blokkerer innbyggerne i dette området sin tilgang til mat, vann, strøm og humanitær hjelp, samt pågående bombing av sivile mål. [2]

Basert på de tragiske hendelsene som har skjedd i Israel og som fortsatt foregår i Gaza, fordømmer Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) all vold og angrep på sivile og sivil infrastruktur. Begge sider står ansvarlige for en rekke menneskerettighetsbrudd, vi ber om at alle gisler, på begge sider, slippes fri.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har studenter, ansatte og samarbeidspartnere som har tilhørighet, familie og bekjente i de berørte områdene. De er våre medmennesker ved USN og de lever nå i en vanskelig, usikker og belastende situasjon. Vi uttrykker medfølelse med dem, og står i solidaritet med alle uskyldige sivile i de berørte områdene. 

SDSN tar sterk motstand fra alle angrep mot sivile, krigsforbrytelser, brudd på folkeretten, og brudd på menneskerettigheter. Vi mener at alle former for diskriminering er uakseptabelt, og tar sterk avstand fra hatytringer rettet mot palestinere, israelere, muslimer, jøder og arabere som har vært økende i flere land etter konflikten tok seg opp.

Vi vil igjen påpeke at vi står i solidaritet med våre medstudenter og sivile i Palestina. Vi fordømmer all form for brudd på Internasjonal humanitærrett, som er bindende for alle og skal beskytte sivile i krig. Menneskerettigheter er relevante hele tiden, fordi mennesker betyr noe. Vi mener at de som bryter internasjonal rett må forstå at verden ser på, og at de vil bli stilt til ansvar.

Situasjonen har, i tillegg til å ramme flere tusen sivile, rammet utdanningsinstitusjoner. Den 11. oktober 2023 ble en av samarbeidspartnerne til USN, The Islamic University of Gaza (IUG), bombet av det israelske forsvaret.[3] Som følge av dette får ikke studenter ved IUG fullføre sine studier. Dette er et direkte brudd på FNs bærekraftsmål om å “sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle”. [4] Dette bryter også med «safe schools»-erklæringen som Norge var med på å fremme i FN i 2015. [5] Denne har som mål å unngå militær bruk av skoler, og å styrke beskyttelsen av barn og utdanning i konflikt.

SDSN er opptatt av at ingen studenter eller ansatte ved USN skal bli utsatt for diskriminering som følge av den pågående situasjonen i Gaza. Vi ønsker å minne våre studenter og ansatte på at alle studenter og ansatte med tilknytning til USN skal utvise respekt for hverandres ulikheter. Vi i SDSN ser mangfoldsbegrepet i sin bredeste forstand. Dette inkluderer blant annet forskjeller innen sosial, økonomisk og etnisk bakgrunn, seksuell legning og funksjonsevne, samt politisk ståsted og livssyn som ikke strider med våre verdier. Aksept for hverandres ulikheter er en av SDSN sine kjerneverdier som skal videreføres. Mangfold skal ansees som en kilde til styrke, og tross våre ulikheter står vi sammen som ett.

 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

  • Ingen studenter eller ansatte skal oppleve diskriminering som følge av den pågående situasjonen mellom Israel og Palestina, og vi skal vise hverandre medmenneskelighet.
  • Okkupasjonen må avsluttes, blokaden av Gaza må heves og våpenhvile må til for at angrep på sivile og sivil infrastruktur opphører.
  • USN må anerkjenne de pågående menneskerettighetsbruddene og fordømme drap av uskyldige sivile og okkupasjonen av palestinere. 
  • USN må være mottagelige og tilby studentene som er rammet av konflikten fra sine samarbeidsuniversiteter en mulighet til å fullføre sine studier ved USN.
  • USN, i samråd med SSN, må sette opp en samtaleløsning slik at de studentene som er påvirket av konflikten enten nært eller fjernt skal kunne ha noen å snakke med.