Resolusjon om krigen i Ukraina

Vi har fått tilbakemeldinger om at russiske studenter ikke blir godt behandlet, og at folk blir utsatt for hatkriminalitet fordi de snakker russisk/slavisk språk. Vi vil påpeke at det er det russiske regimet som er skyldig i dette og ikke det russiske folk. Vi ser derfor på det som viktig at vi alle tar vare på hverandre i denne tøffe perioden, og at ingen skal bli utsatt for hatkriminalitet.

Noen av de ukrainske flyktningene snakker verken norsk eller engelsk. USN må opprette et tilbud for aktuelle studenter så de kan lære seg engelsk og norsk og få studert/fullført utdanningen sin ved USN. I en rapport til rektor fra arbeidsgruppe om krisen i Ukraina har det blitt sendt inn et forslag om å lage en utvidelse av «norsk og samfunnskunnskap» i Bø som skal gjennomføres digitalt. Dette skal være et tilbud til personer påvirket av konflikten i Ukraina. Studentdemokratiet stiller seg bak forslaget til arbeidsgruppen, og vil at USN skal opprette dette slik at flyktningene vil ha mulighet til å kunne lære seg norsk og studere i Norge.

Studentdemokratiet mener at:

  • Vi skal alle ta vare på hverandre, vise medmenneskelighet og stå samlet som studenter uavhengig av opprinnelsesland.
  • USN skal opprette et digitalt «norsk og samfunnskunnskap» som et åpent tilbud for alle de som blir berørt av konflikten i Ukraina. 

Resolusjonen ble vedtatt av semestermøtet den 27.03.2022.