Midler til studiestart

I resultatene fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kommer det frem at studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge i mindre grad enn landsgjennomsnittet har deltatt i studiestartuken. Studiestartuken er ment som en velkomstordning for nye studenter, der de i løpet av den første uken på studiestedet kan skape relasjoner og nye bekjentskap.

Når studenter forteller at de ikke deltar på studiestarten, har vi en god grunn til å tro at dette også kan være med å påvirke hvordan studentene opplever studentmiljøet ved universitetet. Men om de lave tallene fra deltakelsen i studiestarten har en korrelasjon med de lave tallene omhandlende studentmiljøet ved Universitetet i Sørøst-Norge er uvisst.

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge tilbyr helsetilbud, og omtaler seg selv som «studentenes velferdsorganisasjon». På grunnlag av dette mener Studentdemokratiet i Sørøst-Norge at de i større grad burde ta ansvar for at fadderstyrene ved hver campus har muligheter nok til å arrangere et bredere studiestarttilbud som er tilpasset studentenes ulike preferanser og behov.

Ifølge Studentsamskipnaden i Sørøst-Norges årsrapporter, gikk de om lag 28 millioner kroner i pluss i tidsrommet 2019-2021. Ved å avse noen av disse midlene til studiestartuken kan dette, i tillegg til å styrke studiestarttilbudene, være med på å fremme og promotere Studentsamskipnaden i Sørøst-Norges tilbud til studentene.

 

Derfor mener Studentdemokratiet i Sørøst-Norge at:

  • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal avse 1 million kroner, forbeholdt studiestart ved de ulike campusene.
  • Fordelingen skal være et fastbeløp på 20 000 kroner til hver campus.
  • Resterende midler skal fordeles prosentvis ut ifra antall studenter ved hver campus.
  • Midler som ikke blir brukt opp tilbakebetales til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Resolusjon ble vedtatt av Ledergruppa den 24.mai 2023