Ja betyr ja

Studenter opplever seksuelle overgrep de også. Ifølge Amnesty opplever 1 av 5 kvinner å bli voldtatt i løpet av livet[1]. Som student er man allerede i en sårbar situasjon, da man ofte har flyttet fra sine nettverk og støtteapparat, og å stå i en situasjon der man anmelder en annen for voldtekt kan være en stor påkjenning. 8 av 10 anmeldte voldtektssaker, som allerede er mørketall i forhold til hvor mange som i realiteten blir voldtatt, blir henlagt hvert år. Kun 1 av 10 anmeldte voldtektssaker ender med fellende dom [2].
Samtidig ser vi at det er mangel på politisk vilje for å kartlegge seksuell trakassering i akademia. Vi ser på det som nødvendig at uønsket seksuell atferd blir tatt på alvor, spesielt når det er studenter involvert. Fadderuken er kjent for å være en tid for fyll, og nasjonalt har flere studenter snakket om en ukultur hvor det dessverre er mye uønsket seksuell atferd. Det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep på campus og i studentboligene.
Dagens praksis er en «nei betyr nei»-modell, som tilsier at man ikke kan ha samleie med en person som sier nei eller aktivt motsetter seg handlingene. Mange som blir utsatt for voldtekt sier de ikke klarte å flykte fra situasjonen fordi de for eksempel frøs og heller valgte å spille død i håp om at gjerningspersonen ga seg. Med en «ja betyr ja»-modell, som tilsier at man ikke han ha samleie med en person med mindre de aktivt sier ja og er med på handlingene, vil vi ikke bare skape trygghet rundt sex, men også skape en større rettssikkerhet for voldtektsofre.
I Danmark og Sverige har de fått på plass en samtykkelov, da bør Norge følge etter.


Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

  • Norge må vedta en samtykkelov
  • Seksuell trakassering i akademia må kartlegges
  • Universitetet i Sørøst-Norge må ta grep for å forhindre seksuell trakassering og overgrep

 

Resolusjonen ble vedtatt av Ledergruppen 29. mai 2024.