En fadderordning som ansvarliggjør

Fadderuken er studentenes første møte med høyere utdanning, første mulighet til å treffe medstudenter og stifte nye bekjentskap. Det er den viktigste møteplassen for nye studenter, men den kan dessverre også bli svært ekskluderende for noen studenter.

Den 17. august 2023 publiserte Studentenes helse- og trivselsundersøkelse urovekkende tall om studenters rusvaner. Ved USN mente 46 % av studentene at det drikkes for mye i studiemiljøet og 58 % ønsker flere alkoholfrie arrangement.

17 % av studentene ved USN har valgt å ikke møte på et arrangement fordi det drikkes alkohol der. En ny student ved USN skal ikke oppleve å måtte drikke alkohol for å stifte nye bekjentskap eller bli inkludert i studentmiljøet. Studentmiljøet skal være alle, ikke bare de som drikker alkohol.

Faddere har en stor uformell makt og et stort ansvar for å sikre at nye studenter får et trygt første møte med USN og studentlivet. Dersom faddere bryter de etiske retningslinjene og opptrer uansvarlig og upassende ovenfor medstudenter bør dette sanksjoneres hardere enn i dagens fadderkontrakter. Ikke alle faddere har hederlige intensjoner med rollen de har påtatt seg eller ser ansvaret de nå har for nye studenter. Enkelte velger å misbruke sin uformelle makt på forskjellige måter. Dette er uakseptabelt og må sanksjoneres.

Studentdemokratiet I Sørøst Norge mener:

  • Dagens fadderkontrakt må hardere sanksjonere faddere som misbruker den tilliten og det ansvaret som er gitt dem.
  • Det må arrangeres flere alkoholfrie arrangement i fadderuken.
  • Fadderstyret skal få grundig opplæring, veiledning og oppfølging fra USN, slik at mer tid blir frigjort til at de, med mer kompetanse, kan veilede fadderne og utføre eventuelle sanksjoner.
  • Oppfølgingen fra USN innebærer å veilede fadderstyrene og på den måten får innsyn i muligheter og utfordringer, slik at de kan overføre verdifull informasjon fra et års fadderstyret til det neste.
  • Det skal utarbeides en skriftlig veiledning, som oppdateres årlig, til fadderstyret for å sikre kontinuitet og tids -og energibesparing.

Resolusjon ble vedtatt av Semestermøte den 22. oktober 2023