Bevar Akademisk Skrivesenter som et fast tilbud

Mange studenter strever med akademisk skriving og opplever et stort sprang fra skrivingen de er vant med fra videregående, til universitetsnivå. Samtidig opplever mange lite skriveopplæring og få tilbakemeldinger på akademiske tekster i løpet av studietiden. Mange studenter blir hvert år utestengt fra universitetet på grunn av plagiering, noe som ofte oppstår fordi de ikke vet hvordan de skal gå frem når de skal skrive akademisk.

Akademisk Skrivesenter er en tjeneste åpen for alle studenter for å få individuell veiledning og støtte i akademisk skriving. Skrivesenteret tilbyr digitale konsultasjoner og har siden oppstarten i 2019 hatt over 1 100 konsultasjoner. Skrivesenteret supplementerer veilederens rolle ved å fokusere på det rent skrivetekniske og hjelper studenter med oppbygging av oppgaver, oppsett av disposisjoner, akademisk språk, samt avsnitts- og setningsstruktur for å skape bedre logisk flyt i oppgaver.

Ved å ansette studenter som skriveveiledere, utnyttes medstudentveiledning, og sørger for at akkumulerte erfaringer med akademisk skriving blant studentene overføres til nye studentkull. Dette skaper et lavterskeltilbud der man kan stille alle type spørsmål om akademisk skriving, og motta veiledning gjennom en dialogbasert fremgangsmåte.

I tillegg til konsultasjonene driver skrivesenteret en digital ressursportal om akademisk skriving på Canvas som aktivt benyttes av 876 studenter. Portalen inneholder tekster, videoer og eksterne lenker relatert til akademisk skriving.

Tilbudet er foreløpig et pilotprosjekt frem til mars 2024 og står i fare for å bli lagt ned.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener:

  • Skrivesenteret skal etableres som et fast tilbud ved Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Tilbudet fra skrivesenteret er uvurderlig for studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Skrivesenteret skal tilby konsultasjoner for både norsk og engelskspråklige studenter.

Resolusjonen ble av Semestermøte den 19. mars 2023.