Møt Tina og hør hvorfor hun er engasjert

Tina Tufte Holtsdalen

Tina er campusleder ved Notodden,hun er også med i valgkomiteen og utvalg for utdanningskvalitet.

Tina Tufte Holtsdalen studerer barnehagelærer, nett- og samlingsbasert på campus Notodden. Hun er campusleder ved Notodden, samt deltager i valgkomiteen og utvalg for utdanningskvalitet. Tina har hatt verv i studentdemokratiet siden høsten 2018.

Hvordan har du opplevd at det har vært?

Jeg har opplevd at vervet har hjulpet meg mye sosialt, gitt meg mye god innsikt i studenters hverdag, studentpolitikk, sektoren og ikke minst gitt meg gode kontakter på tvers av campusene våre. Det er tidvis mye arbeid, men det er spennende og det er godt samarbeid innad i organisasjonen.

Hvorfor mener du andre bør engasjere seg?

Her kunne jeg nevnt flere grunner. Man får attest på vervet sitt og gode erfaringer som man kan ta med seg videre i arbeidslivet og utdanningen, samt de sosiale relasjonene man danner. Er man interessert eller nysgjerrig på politikk er SDSN en god mulighet for å dyrke denne. Samtidig fatter man vedtak og politikk, og arbeider for saker som direkte styrer din og andre sin studielivskvalitet – det er jo et godt argument i seg selv.

Hvorfor engasjerer du deg?

Jeg engasjerte meg først og fremst fordi jeg liker systemer, juss og arbeidsoppgaver i denne formen, samtidig som det for meg var en god mulighet til å skape et nettverk på et nytt sted. Jeg startet som fagpolitisk ansvarlig og det er jeg veldig glad for, da det var her jeg virkelig fikk øynene opp for studentpolitikk lokalt og nasjonalt. Jeg ønsker å sikre studentene sine rettigheter og bidra til at utdanningssektoren generelt skal bli bedre og mer studentnær – det er hovedgrunnen til mitt engasjement.

Hva er det beste som har kommet ut av at du engasjerte deg?

Jeg tror det beste som har kommet ut av engasjementet er nettverket nasjonalt. Ved å bli med i studentdemokratiet har jeg knyttet bånd med andre engasjerte over hele landet, og det tror jeg ikke jeg hadde fått uten. Samtidig opplever jeg at jeg bidrar positivt inn for studentmassen også, da jeg hele tiden arbeider for at studentene skal ivaretas i sin studiehverdag.

Føler du at du ikke har tid til andre ting?

Jeg har absolutt tid til andre ting. Jeg tar en bachelor ved USN, samt flere andre studier ved andre institusjoner. Jeg arbeider også ved siden av, jeg opplever at det fungerer godt. Man arbeider sammen som et styre, og vi finner gode løsninger dersom det er perioder hvor noen ikke er like tilgjengelige.

Kommer du til å stille igjen i neste valg?

Jeg kommer ikke til å stille til neste valg som campusleder da jeg avslutter studiene på Notodden, men vi får se om jeg stiller til noen andre verv i organisasjonen – jeg hadde ikke nølt med å stille dersom jeg skulle fortsette!

Fun fact:

Det er alltid vanskelig med fun facts, men jeg er jo da evig student – og det tror jeg ikke vil endre seg med det første. Elsker å studere og har et bredt repertoar! Jeg er blant annet massasjeterapeut, har studert latin, en bachelor i historie, ernæring, heksetro i Europa, norsk grammatikk, matematikk…alt mulig, føler jeg snart har vært innom det meste.

Takk til Tina for at du stilte til intervju. Jeg håper at dette har inspirert noen av dere til å engasjere dere, lykke til i valget!