• Forsiden
  • Varmt og personlig om psykisk helse i Kongsberg

Varmt og personlig om psykisk helse i Kongsberg

"Psykt press" i Kongsberg
"Psykt press" skapte mye engasjement i Kongsberg.

Salen var nesten helt full da Studentdemokratiet, USN og SSN arrangerte seminar om psykisk helse på campus Kongsberg. Tema var "Psykt press", og budskapet var at det var greit å ikke være perfekt.

Viserektor Halvor Austenå åpnet kvelden med sine egne og personlige erfaringer med tema psykisk helse som satte tonen for resten av arrangementet. Arrangørene ønsket å sette fokus på vanskelige temaer som vonde tanker, prestasjonspress og at man ikke trenger å være perfekt for å lykkes verken på studiet eller i livet generelt.
 

Viserektor Halvor Austenå


"Det er mange som føler at dagens prestasjonspress er for mye. Man skal være best i alt, og det går utover den psykiske helsen. Vi ønsker å sette fokus på at det er greit å feile, og det er greit å ikke være perfekt!" forteller campusleder Thomas Bergerud.

Arrangementet kommer i kjølvannet av flere triste hendelser i- og rundt Kongsberg det siste året. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at studenter er særlig utsatt for psykiske helseplager. Dette vil studentdemokratiet gjøre noe med.

Campusleder Thomas er opptatt av å synligjøre psykisk helse og prestasjonspresset eksamenstiden fører med seg.

"I en hektisk eksamenstid føler man veldig på et sterkt prestasjonspress, som rett og slett er for mye. Man kan ikke være best i alt". 

 

Ingrid Bruun i Kongsberg

 

Foredraget som kanskje gjorde sterkest inntrykk var kveldens hovedinnlegg fra Ingrid Bruun. Hun fortalte om gjentatte selvmordsforsøk og hvordan hun nådde bunnen. Hun snakket videre om betydningen av å åpne seg opp og snakke sammen. 

Etter Bruuns innlegg var det panelsamtale mellom studentprest Pernille Astrup, studentrådgiver fra USN, Eli Jensrud, og SSN sin samtaleterapeut Unni Stensrud og de øvrige deltakerne.

Da kvelden var over hadde campusleder Thomas Bergerud følgende å si om kveldens hovedbudskap:

"Raushet er IKKE taushet. Det er det mange som misforstår."