• Forsiden
  • Valgresultatene til Suppleringsvalget 2024 er klare

Valgresultatene til Suppleringsvalget 2024 er klare

Valgresultatene er klare

Stemmene er telt opp – disse er valgt inn!

Dere har stemt og valgstyret har godkjent valget. Her finner dere oversikt over hvem som er valgt til campusstyrene, råd og utvalg ved USN, Fakultetstyrene som faste representanter og vararepresentanter.

Gratulerer! Vinnerne vil bli kontakten på e-post. 

 

Campusstyrene:

Campusstyret Bø

Verv

Navn

Nestleder

Amir Prayan

 

Campusstyret Drammen

Verv Navn
Studentrådsleder HH Amal Mohammed Tareq Sabbagh

 

Campusstyret Kongsberg

Verv Navn
Kommunikasjonsansvarlig John Christian Fredriksen


 

Campusstyret Vestfold

Verv Navn
Studentrådsleder HIU Hedda Hanssen Kristoffersen
Studentrådsleder TNM

Adrian Jaklin Nelson

 

USN sine råd og utvalg:

Verv Navn
Likestillings- og inkluderingsutvalget (LIU), kvinne vara Jeanette Storlien Stenmark
Likestillings- og inkluderingsutvalget (LIU), mann vara Leander Halvorsen
Tilsettingsutvalget og vara

Torbjørn Thorgersen

Vara: Mohammad Aljajeh

Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) TNM og vara Mohammad Aljajeh
Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) HH vara Natalia Aleksandra Marczynska
USNs valgstyre, kvinne Tuva Oksnes
USNs valgstyre, mann Leander Halvorsen

 

Fakultetstyrene:

Verv Navn
HH, mann

Daniel Camilo Timaran Bloch

Vara: Faris Rashid

HIU, kvinne Janne Marie Hemmingby
HS, kvinne

Sunniva Storheil 

Vara: Petrea Dögg Gudmundsdottir 

HS, mann

Mike Nikolaj Mørch Hansen

Vara: Ole Bernt Wang

TNM, mannlig vara Mohammad Aljajeh

 

Valgprotokoll fra Urnevalg ved SDSN og USN sine råd og utvalg.

Valgprotokoll fra Urnevalg: Suppleringsvalg ved Fakultetstyrene ved USN.