• Forsiden
  • Valgkomiteens innstilling er klar

Valgkomiteens innstilling er klar

Valgkomiteen
Valgkomiteen

Valgkomiteen har intervjuet alle kandidater, vurdert og kommet frem til følgende innstilling:

Arbeidsutvalget

Studentleder

Flertall av valgkomiteen innstiller på Karoline Lie som Studentleder i Arbeidsutvalget.

Karoline Lie FOTO

Valgkomiteen skriver følgende:
Karoline har fått høye resultater på teamledelse og resultatorientering, samtidig som hun har en strategisk orientering. Hun har imponert med sin detaljerte kunnskap og kjennskap av organisasjonen i intervjuet. Hun har jobbet med gode resultater på å utvikle politiske plattformer, der man krever komplekst analytisk tenkning på høyt nivå for å utvikle gode løsninger for å imøtekomme studentenes utfordringer på den daglige siden. Hennes innflytelse på inkluderingsprosjektet og det hun har fått gjennom imponerte vesentlig. Vi ser også et kapasitet der hun er i stand å kjempe for USNs studenter spesielt med tanke på endringer som skjer i utdanningssektoren og den nye Universitets- og Høyskoleloven. Med Karoline som leder av ledergruppa og organisasjonen så tror flertallet at vi kan forvente at hun fortsetter å levere på samme nivå.

 

Et mindretallet med dissens har innstilt på Guri Nilsen som Studentleder i Arbeidsutvalget.

Guri Nilsen FOTO 

Valgkomiteen skriver følgende:

Guri viser stort engasjement for individer og samfunn, både innenfor og utenfor USN og SDSN. Hennes lederpotensiale fremkommer sterkt i hennes forståelse for mennesker og grupper med ulike behov, og hvor imøtekommende og nysgjerrig hun er. Guri deltar på ulike politiske arenaer, som kan forme nye politiske plattformer i SDSN og forbedre organisasjonen for nåværende og kommende studenter. Av forrige erfaringer er det veldig viktig at SDSN har en leder som har folket i fokus og ikke administrative oppgaver. Guri har overbevist mindretallet at hun er en slik kandidat. Med Guri får SDSN en leder som har faglig kompetanse innenfor sosiologi, økonomi og politikk, og kan utvikle SDSN sin politikk på et større nivå.


Notat.
Franciska Honstad har trukket sitt kandidatur. Mindretallet med dissens var ikke på intervjuene, men har blitt oppdatert av resten av valgkomiteen.

 

Nestleder

Ingen instilling.

Notat.
Franciska Honstad har trukket sitt kandidatur. Valgkomiteen vurderte alle kandidater til AU for denne stillingen.

Styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Styremedlemmer

Ingen innstilling.

Grunnlag: Kandidaten oppfylte ikke minimumskravene satt av valgkomiteen. Kandidaten svarte ikke på valgkomiteens oppgaver, og deltok ikke på intervju.

Kontrollkomiteen

Kontrolkomitemedlem

Ingen innstilling.

Grunnlag: Kandidaten oppfylte ikke minimumskravene satt av valgkomiteen.

Hele innstillingen kan du lese her.