Klagenemnda

Studenter i klagenemnda
Klagenemnda behandler tunge saker med taushetsplikt. Det er to studenter i Klagenemnda.

Klagenemnda ved USN er klageinstans for samtlige enkeltvedtak vedrørende studenter. I tillegg fatter klagenemnda vedtak i saker som gjelder forsøk på fusk, fusk og medvirkning til fusk. Klagenemnda består av en leder (dommer i tingretten), to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter.


Mer om klagenemnda 

Om studentvalget 2019:

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.

Klikk her for andre verv ved USN, SSN eller Studentdemokratiet.

Studentrepresentanter til dette vervet velges ved urnevalg. Når valget åpner vil ditt kandidatskjema bli offentligjort på valgsidene.

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

Les utfyllende sak om studentvalget her
 

Viktige datoer:
Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2019 er dette 17. februar - 17. mars.
 
Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2019 er dette 25. mars - 7. april

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort i midten av april.
 
Merk at endringer kan forekomme. Sjekk SDSN.no ofte for oppdateringer.


Lykke til med valget!