Klagenemnda

Jenny og Runar er studentrepresentanter i klagenemnda FOTO

Klagenemnda ved USN er klageinstans for samtlige enkeltvedtak vedrørende studenter. I tillegg fatter klagenemnda vedtak i saker som gjelder forsøk på fusk, fusk og medvirkning til fusk. Klagenemnda består av en leder (dommer i tingretten), to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter.


Hvorfor stille til valg til klagenemnda?

 • Spille en viktig rolle som studentrepresentant i et bredt sammensatt utvalg
 • Få god erfaring med beslutningsprosesser i krevende saker
 • Viktig erfaring, attest og kunnskaper som er nyttig å ta med seg inn i studie og arbeidsliv
 • Vervet er honorert

Hvilke krav stilles?

 • Du er student ved USN og er tilgjengelig for møter det kommende studieåret 
 • Du har sterk rettferdighetsfølelse, er reflektert og god til å sette deg inn i kompliserte og krevende saker
 • Du må påregne litt reisetid hvis møtet finner sted på et annet campus enn ditt eget
 • Reisekostnader dekkes av USN
 • Du har ikke tilsvarende verv i skikkethetsnemda
 • Klagenemda har taushetsplikt
 • Du har forståelse for alvorlighetsgraden av de saker som behandles
 • Du er pliktoppfyllende og har stor grad av rolleforståelse

Hvordan stiller jeg til dette vervet?

 • Kandidater velges ved urnevalg i valgperioden

Våre studentrepresentanter

Jenny Larsen Terjesen FOTO

Jenny Larsen Terjesen

Mail

Runar Eknes Paulsen FOTO

Runar Eknes Paulsen

Mail