Tør å bry deg!

Sandra Michelle Kleven og Steinar Vikholt FOTO

Studentdemokratiet markerer verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.

Kort om verdensdagen

Verdensdagen for psykisk helse startet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. Verdensdagen for psykisk helse markeres nå i over 150 land fra Argentina til Sør-Afrika, og Yemen til Nederland. I Norge har verdensdagen for psyksik helse vært arrangert i 25 år.

Vi har alle en psykisk helse

Hver enkelt av oss har en psykisk helse, og den må vi ta godt vare på. Noen psykiske lidelser er arvelige, mens mange psykiske problemer skyldes spesielle hendelser eller påvirkninger i hverdagen fra miljø - andre igjen kan skyldes en kombinasjon av disse. Om man ikke ivaretar egen psykisk kan dette gjøre det vanskelig å finne en trygg forankring i livet.

Studenter og psykisk helse

Omfanget av psykiske plager er dobbelt så høyt blant studenter som i befolkningen ellers i samme aldersgruppe. 1 av 5 studenter sliter alvorlig psykisk, blant jentene er det så mye som 1 av 4. Studentene oppgir at de sliter med sosial ensomhet, lav studiemestring, konsentrasjonsproblemer, dårlig selvbilde, dårlig kropssbilde og eksamensangst. I tillegg kan høyt alkoholinntak forverre problemene for mange.

Viktig sak for Studentdemokratiet

Studentrådsleder for HS i Porsgrunn Steinar Vikholt og politisk nestleder i arbeidsutvalget Sandra Michelle Kleven er svært engasjerte i arbeidet med å sette fokus på psykisk helse blant studenter. De har begge erfaringer med hvordan psykisk helse kan oppleves som krevende.

Steinar ble spurt av NRK om å fronte og fortelle sin historie om plutselig å få sosial angst. (Oppslaget til NRK finner du her.) Han har i etterkant fått mange positive tilbakemeldinger på at noen tør å snakke om det. I dag holder han en rekke foredrag om hvordan være til stede for de som sliter.

Sandra mener det ikke må være et tabu å si at man ikke har det bra. Steinar er drittlei den overfladiske "hei! Går det bra?" eller "hvordan går det?" Sandra og Steinar er begge enige om at vi alle må bry oss mer. Når man spør noen om "hvordan har du det?" må man være interessert og ha tid til den man spør. Noen ganger kan en prat på 5 minutter være alt som skal til for at den du spør får det bedre. Da gjør man veldig mye med veldig lite for den man spør. Og så er det viktig at man tør å si nei - om man ikke har det så bra. Du må ikke føle at du er til bry! Det er for enkelt å si ja, fordi man ikke vil være til bry for den som spør. Det er så fort gjort å tenke at jeg ikke har det bra, men at det går over. Å bare bagatellisere det hele. Det er et samfunnsproblem at man føler en forpliktelse til å være så vellykket. Det er ikke uten grunn at jula er høytid for ensomhet og selvmord.

Steinar forteller at han fikk øynene opp da en klassetillitsvalgt tok kontakt med ham som studentrådsleder og fortalte om det å leve med ensomhet; om hvor jævlig det er å sitte hjemme alene i leiligheten dag etter dag. Det ble en motivasjon for Steinar for å jobbe videre med ensomhet som tema.

Studentdemokratiet skal markere verdensdagen for psykisk helse på alle campus. Steinar og Sandra skal selv holde foredrag. De ønsker å være med og bevisstgjøre; hva gjør du for andre sin psykiske helse? Deres klare råd er; vær bevisst din egen psykiske helse og tør å bry deg!