• Forsiden
 • Til Bergen for å delta på Bærekraftskonferansen

Til Bergen for å delta på Bærekraftskonferansen

SDSN og utviklingsministeren
Studentdemokratiet hilste på utviklingsminister Dag Inge Ulstein som var en av hovedtalerne på konferansen. Fra venstre: Internasjonalt ansvarlig Thérèse Verheyleweghen, Universitetsstyrerepresentant Tora Berg Hatlestad, politisk nestleder Camilla Rønnevik og statsråd Dag Inge Ulstein.

Studentdemokratiet er til stede under den internasjonale SDG konferansen, bedre kjent som Bærekraftskonferansen, som avholdes i Bergen denne uken. Formålet med turen er å lære om de aktuelle problemstillingene for å oppnå bærekraftsmålene i høyere utdanning.

SDG står for Sustainable Development Goals , eller bærekraftsmålene på norsk. Tema for årets konferanse er "re:thinking/re:working – addressing the inequality of knowledge".

Her vil forskere, studenter og eksperter fra hele verden komme sammen for å diskutere og lære med om FNs bærekraftsmål og hvordan Norsk høyere utdanning kan bidra til at disse blir oppnådd.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge stiller med Camilla og Thérèse fra arbeidsutvalget, de har har også fått følge av Tora Berg Hatlestad som representerer studentene i USN styret..

På konferansen møter de andre studentrepresentanter fra hele landet som kommer sammen for å diskutere viktigheten av en bærekraftig fremtid, og hvordan studentene kan bidra til dette.

Konferansen begynner med "Day Zero" onsdag 06. februar og avsluttes fredag 08. februar.

 

FN mål 

Fra nettsidene til UiB om SDG konferansen:

"Her vil universitets- og høyskolesektoren i Norge møte beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv og flere for et kritisk blikk på hvordan sektoren skal forholde seg til bærekraftsmålene."

 

FNs Bærekraftsmål er: 

 • Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 • Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 • Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 • Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 • Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 • Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 • Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 • Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 • Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 • Redusere ulikhet i og mellom land
 • Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 • Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 • Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem
 • Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 • Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 • Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 • Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling