Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)

UFU
UFU møtes flere ganger i semesteret og ledes av viserektor

Brenner du for kvaliteten i utdanningen som leveres på USN og ønsker å bidra til at studieprogrammene bedres? Da er vervet som studentrepresentant i UFU noe for deg. UFU jobber nemlig med utdanningskvalitet på USN og gir råd til ledelsen og styret i saker som handler om studieprogrammene på USN.


Eksempler på saker:

 • UFU gir styret råd om utvikling av satsningsområder ved USN og om kvalitet i utdanningene 
 • UFU jobber med at alle studiene ved USN skal ha høy kvalitet og følger opp systemet som kontrollerer dette
 • Utvalget godkjenner nye og reviderte studieplaner, og gir anbefaling til styret om hvilke studier USN skal ha og ikke ha

Hvorfor stille til UFU?

 • Du får muligheten til å delta i strategiske og viktige beslutningsprosesser
 • Du får arbeide med studiekvalitet i et bredt sammensatt utvalg bestående av studenter, fagpersoner og administrasjon
 • Du får viktig erfaring og kunnskap som du kan ta med deg videre i studier og arbeidsliv.
 • Du får med deg attest og referanse

Hvilke krav stilles til vervet?

 • Du er student ved USN og har betalt semesteravgift
 • Du er opptatt av kvalitet i studiene og interesserer deg for undervisning og utdanning
 • Du er tilgjengelig for minst 4-5 møter i året og kan sette av forberedelsestid
 • Du setter deg godt inn i saker og er ikke redd for å si din mening
 • Du må påregne litt reisetid hvis møtet finner sted på et annet campus enn ditt eget
 • Reisekostnader dekkes av USN

Våre studentrrepresentanter:

 

Tina Tufte Holtsdalen FOTO

Tina Tufte Holtsdalen

Mail

Andreas Käiväräinen

Andreas Käiväräinen

Mail

 

Guri

Guri Rebecca Nilsen

Mail