Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)

Brenner du for kvaliteten i utdanningen som leveres på USN og ønsker å bidra til at studieprogrammene bedres? Da er vervet som studentrepresentant i UFU noe for deg. UFU jobber nemlig med utdanningskvalitet på USN og gir råd til ledelsen og styret i saker som handler om studieprogrammene på USN.

Eksempler på saker:

 • UFU gir styret råd om utvikling av satsningsområder ved USN og om kvalitet i utdanningene 
 • UFU jobber med at alle studiene ved USN skal ha høy kvalitet og følger opp systemet som kontrollerer dette
 • Utvalget godkjenner nye og reviderte studieplaner, og gir anbefaling til styret om hvilke studier USN skal ha og ikke ha

Hvorfor stille til UFU?

 • Du får muligheten til å delta i strategiske og viktige beslutningsprosesser
 • Du får arbeide med studiekvalitet i et bredt sammensatt utvalg bestående av studenter, fagpersoner og administrasjon
 • Du får viktig erfaring og kunnskap som du kan ta med deg videre i studier og arbeidsliv.
 • Du får med deg attest og referanse

Hvilke krav stilles til vervet?

 • Du er student ved USN og har betalt semesteravgift
 • Du er opptatt av kvalitet i studiene og interesserer deg for undervisning og utdanning
 • Du er tilgjengelig for minst 4-5 møter i året og kan sette av forberedelsestid
 • Du setter deg godt inn i saker og er ikke redd for å si din mening
 • Du må påregne litt reisetid hvis møtet finner sted på et annet campus enn ditt eget
 • Vervet godtgjøres i henhold til samarbeidsavtalen med USN.

Våre studentrrepresentanter:

Vetle Gundersen

Vetle Kruse Gundersen, TNM

E-post: vetle-98@hotmail.com

Amanda D. Sandbeck

Amanda Dalby Sandbeck, HH

E-post: 251107@usn.no

Regine Starup

Regine Hammeren Starup, HS

E-post: regine_starup@hotmail.com