• Om oss
  • Valg
  • Et spennende møte med en studentrepresentant i USN styret

Et spennende møte med en studentrepresentant i USN styret

FOTO: Kamilla Mathea Mogstad, studentrepresentant i USN styret
FOTO: Kamilla Mathea Mogstad, studentrepresentant i USN styret

Visste du at det er to studenter som sitter i USN styret? Og det er to vara? Har du et brennende ønske og engasjement for å sitte i styret og ta beslutninger som er til det beste for studentene? Nestleder i SDSN, Guri har intervjuet Kamilla Mathea Mogstad, som er studentrepresentant i USN styret. Kamilla studerer Bachelor i Sykepleie på Campus Porsgrunn. Hun ble valgt inn i styret på forrige studentvalg.

Hvorfor stilte du til USN styret?  

Vel, første året (2019) høsten kom nåværende leder i Studentdemokratiet inn i klassen og informerte om fordelen med å stille til klassetillitsvalgt og de andre råd og utvalg som var på valg nå. Min reaksjon på det var å stille til valg alle steder det sto at de manglet kvinnelig studentrepresentant! Det var styret øverst, og jeg fikk plassen etter 3 mnd på universitetet! Sykt takknemlig for det. Nå elsker jeg styreverv fra før av, alt man lærer og alle man blir kjent med! Så da stilte jeg til gjenvalg nå våren som var. 

Du har snart sittet 1 år i USN styret som studentrepresentant, hva syns du har vært den mest utfordrende oppgaven?  

Møte virkelig forberedt! Dette var det første styret jeg satt i, man måtte skikkelig forberede seg før møtene! Kanskje fordi det var første styret vi fikk tilsendt sakene så tidlig også...? Første styremøte var jo på 1000 sider ca, første tanken min var «dette er kanskje ikke noe for meg», men det ble bedre! Delen av å møte forberedt er jo også å ha en mening om sakene som blir tatt opp, og så gå over den terskelen for å ta ordet i de sakene. Lite visste jeg at det ble streamet og vi måtte ha mikrofoner! Men for en følelse det var å komme over den kneika! 

Har du hatt noe personlig utvikling i denne tiden og er det relevant for dine studier eller kommende arbeidsliv? 

Jeg stoler mye mer på meg selv når jeg tar ordet under møtet, og i andre sammenhenger. Jeg har lært hvor stor verdi det er å være forberedt! Jeg tør å si ifra, og ta ordet når det er saker jeg brenner for eller som er viktig for studentene! Dette kommer også veldig godt med i yrket mitt, selvfølgelig! 

Meget relevant! Det har stor verdi! Blir trygg i egen retorikk. 

Hvordan har du balansert studier og det å være studentrepresentant samtidig uten at det har gått utover studiene dine? 

Vel, nå får vi sakspapirene 1 uke før møte! Det syntes jeg er helt grei tid. Jeg vet hva uka mi går ut på av studier, og legger til rette for lesing av styremøtepapirer etter det. Første dagen sjekker jeg om jeg får opp alle sakene, og ser hvilke saker det er: og deler det utover uka. Får også god hjelp av min medstudent i styret om det er noen saker som krever litt ekstra oppmerksomhet! Det har ikke gått utover studiene, men styremøtene krever jo at du er borte noen timer ila dagen det er møte: som gjør at du kanskje mister noe du gjerne skulle vært på, f.eks. veiledningstimer. Men studielinja mi med lærere og min kollokviegruppe hjelper meg veldig der, dersom jeg skulle miste noe en dag. Og helt ærlig, jeg har sitti flere lørdagskvelder å lest, for det er sinnsykt interessant! 

Hvis du skulle ha stilt på nytt med de erfaringene du har gjort deg nå i løpet av dette året, hva skulle du ønske du visste før du stilte? 

Vel, jeg var egentlig ganske glad for at jeg ikke visste at det ble streamet og vi måtte snakke i mikrofoner, men det har jeg jo alt røpet så. Det andre er kanskje at jeg skulle ønske jeg visste første gang hvor mye man skal og burde forberede seg! At det kanskje vil være en fordel å vite hva universitet jobber for, og siden vi studenter er spredt på 8 unike og ulike campus, og at jeg kjente mer til Studentdemokratiet! Ellers så er det bare å kaste seg ut, lære litt mens man går! 

Og til slutt, det sikkert alle lurer på, vil du fortelle litt om hvordan det er å sitte i styret? For eksempel er det mye diskusjoner, hvordan foregår møtene osv. 

Det er kjempegøy! Lærerikt og jeg blir kjent med så mange. Jeg blir utfordret på et helt annet nivå, som jeg digger! Det er en unik erfaring å ha med seg videre.  

Det varierer med diskusjonen, det spørs sakene! Sakene har ofte vært gjennom mange ledd før oss, og ved å stille forberedt til møte vet man at bak sakene er det lagt et godt arbeid, som man må stole på, men selvfølgelig lese kritisk! Det er styreleder som tar oss gjennom sakene, og rektor m/flere som informerer om de. Styret er veldig åpne for spørsmål. Eneste er at jeg ble jo valgt inn bare noen møter før corona kom, som har gjort at mange styremøter etterpå har blitt digitale! Man mister jo den «snakkingen» i pausene, og bli kjent med alle!  

Hvorfor skal studenter stille til USN styret? 

Du blir virkelig utfordret i et trygt miljø, og du vil lære så mye! Synes du det jeg har svart på spørsmålene over, digger å sitte i styrer og ha ansvar: kjør på! Du vil ikke angre et sekund. 

Dersom du har noen spørsmål om å sitte i USN styret, kan du kontakte Kamilla på: km-mogstad@live.no eller søk meg opp på FB!

Om Studentvalget 2021:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.

Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2021 er dette 6. januar – 3. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2021 er dette 10. februar – 24. februar.

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 1. mars.


Valg i semestermøte finner sted 19 - 21. mars.

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

SDSN verv