• Forsiden
  • Studentleder oppfordrer til studentaktiv digital undervisning

Studentleder oppfordrer til studentaktiv digital undervisning

Studentleder Karoline Lie FOTO

Koronpandemien har gjort at mange av forelesningene ved universitetet nå foregår over ulike digitale medier. Dette har medført en stor endring for både studenter og ansatte som de har måttet håndtere på kort tid.

En av utfordringene som har kommet med denne digitaliseringen er sorte skjermer i undervisningsrommene. Dette er en utfordring som både studenter og undervisere møter i sin undervisning. Flere studenter ønsker av ulike grunner å ikke ha på kameraet i forelesningene. Mange undervisere både på USN og nasjonalt tar til ordet for at dette er utfordrende for undervisningssituasjonen og at det preger læringsmiljøet at studentene ikke vil vise seg på kamera. På samme måte syntes flere studenter det er utfordrende å skulle delta i undervisningen hvor ingen av medstudentene viser seg.

Da ledelsen ved USN spurte om hva studentene mener om saken, tok studentleder Karoline med seg spørsmålet til ledergruppa i Studentdemokratiet. Karoline synes ledergruppa hadde en god diskusjon hvor både positive og negative sider kom frem. Til slutt vedtok ledergruppa enstemmig en resolusjon om svarte skjermer i de digitale undervisningsrommene.

Studentdemokratiet er opptatt av at de digitale undervisningene som holdes skal ha høy kvalitet og føre til aktivitet og læring i studentgruppen. Studentaktive læringsformer fordrer at studentene er tilstede i forelesningene og deltar i undervisningen. For at undervisningen skal holde høyest mulig kvalitet, fremme læringsmiljøet i kullet, styrke det sosiale fellesskapet og øke læringsutbyttet mener Studentdemokratiet at studenter i størst mulig grad bør delta med kamera på i digital undervisning.

Noen studenter ønsker ikke å ha på kamera da de ikke har sminket seg eller de har en dårlig hårdag. Til disse utfordrer studentleder dem til å ta seg tid til å ordne seg som om de skulle vært i en fysisk forelesning på campus. Etter mange måneder med undervsining i digitale undervisningsrom og liten sosial kontakt med andre, er det godt å kunne føle se litt fresh med representative klær, sminke og håret på plass, mener Karoline. Andre studenter ønsker av ulike årsaker å ikke vise frem hvordan de bor. Det forstår studentleder, og sier at det kan løses ved å bruke en av de ferdige digitale bakgrunnene - om du ikke ønsker å lage deg din egen personlige.

Nå håper studentleder Karoline at studenter og ansatte sammen kan lage gode undervisningssituasjoner på digitale plattformer. Korona og digital undervisning er krevende for mange, men vi får gjøre det beste ut av det, sier Karoline.

Studentdemokratiet mener at:

  • Digital undervisning som hovedregel skal være studentaktiv og fremme deltagelse fra studentene.
  • Studentene som hovedregel skal ha kamera på i digitale undervisningsrom der undervisningen krever deltagelse fra studentene.

 

Her kan du lese resolusjonen i sin helhet.