• Forsiden
  • Studentleder Noras hjertesaker

Studentleder Noras hjertesaker

Nora har som studentenes øverste leder fast plass i rektors ledergruppe. Eksternt representerer hun studentene ved USN regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette betyr at hun fremmer vår politikk, blant annet i media.

Foto: studentleder Nora Houidi

Foto: Studentleder Nora Rymoen Houidi 

Studentleder Nora sine hjertesaker er kort fortalt: Internasjonale studenter, trygg organisasjon og synlighet.  

Internasjonale studenter er viktig for Nora og hun påpeker at de er en viktig del av studentmassen vår her ved USN. Internasjonale studenter tar med seg perspektiver og kulturer som ikke bare fører til en informativ kulturutveksling, men som igjen kan gi oss norske studenter ett innsikt i vår egen kultur, tradisjoner og normer. Nora sier følgende om erfaringene med å møte internasjonale studenter:  

“Internasjonale studenter takker aldri nei til å være med noen, og de er superflinke til å invitere folk med på ting, noe flere norske studenter kan lære av!” 

Når det kommer til Nora sin neste hjertesak, om at SDSN internt skal være en trygg organisasjon, er hennes refleksjoner:  

“For at SDSN skal kunne være en trygg organisasjon for studenter som ikke er med i organisasjonen, må den være trygg for folk i organisasjonen.” 

Nora sine tanker er at om organisasjonen er en trygg og god organisasjon å være en del av, vil studenter snakke varmt om SDSN og ha tillit til oss som organisasjon. Dette fører igjen til at flere vil ønske å stille til verv og bruke organisasjonen mer aktivt. 

Med synlighet ønsker ikke Nora at det bare skal handle om at organisasjonen som en helhet skal bli mer synlig, men at folk skal vite hvem de skal gå til med hvilke problemer. Ett eksempel på dette er at hvis en student ikke finner riktig person å snakke med, så skal de i hvert fall vite om en i organisasjonen som muligens kan hjelpe dem eller sende dem videre til riktig person. Nora sier følgende om denne hjertesaken:  

“Om så den ene personen de vet om er meg som studentleder, så er det bedre enn ingen! Selv om jeg selvfølgelig oppfordrer deg som student til å bli kjent med ditt campusstyre og ditt studentråd, de er der for deg!” 

Studentleders oppgaver 

Er øverste studenttillitsvalgt på USN og snakker studentenes sak til universitetet, regionen og andre. Studentleder har også ansvar for: 

  • Studentleder representerer studentene innad og utad på USN, samt mot regionen og nasjonalt. 

  • Studentleder leder møtene i Studentdemokratiets ledergruppe. 

  • Studentleder fremmer Studentdemokratiet sin politikk for Universitetet, regionen, nasjonalt og i media. 

  • Studentleder sitter i rektors ledergruppe.