• Forsiden
  • Studentene setter krav til kvaliteten i utdanningen

Studentene setter krav til kvaliteten i utdanningen

Karoline Lie og Guri Nilsen FOTO
Karoline Lie og Guri Nilsen

Studentene vil ha en utdanning av høy kvalitet og den skal være forskningsbasert, arbeidslivsrelevant, studentsentrert og internasjonalt orientert.

Studentdemokratiet har gjennom arbeid med resolusjoner, workshops og politiske diskusjoner kommet frem til en fag-, forsknings og utdanningspolitisk plattform. Denne ble vedtatt i semestermøtet i mars. 

Studentleder Karoline og Nestleder Guri er glade for at Studentdemokratiet nå har fått et godt dokument som tar for seg fag, forskning og utdanningspolitikk. Det er jo tross alt derfor vi er studenter ved USN; for å få en best mulig utdanning vi kan ha nytte av i arbeidslivet, sier studentleder Karoline. Plattformen blir viktig i arbeidet fremover for å fremme studentenes utfordringer ovenfor USN, Studentsamskipsnaden og vertskommunene. 

Fag og utdanningspolitikk 

Studentdemokratiet mener at undervisning skal være pedagogisk og vitenskapelig forankret. Den skal inspirere, være informativ og motiverende. Studenter forventer at undervisere har pedagogisk kompetanse til å kunne legge opp til et læringsmiljø om gir god læring, dannelse og faglig utfoldelse. Dessverre opplever studenter at flere foreleser på USN mangler digital kompetanse i undervisningsrommet, sier nestleder Guri. Flere undervisere har utfordringer med å gjennomføre digitale forelesninger uten forsinkelse i forelesningen og evnen til å videreformidle kunnskap på en pedagogisk måte.

Undervisningen skal sikre at studentene blir godt kvalifiserte kandidater med relevant kompetanse for å imøtekomme både nåværende og fremtidige arbeids- og næringslivsbehov, og være i stand til å videreutvikle sine fagfelt. Når USN har valgt å definere seg selv som et arbeidslivsrelevant universitet, forplikter det, sier Karoline. For studentene innebærer dette å knytte teori til praksis, nettverk og erfaring som et best mulig utgangspunkt for arbeidslivet etter studiene. Men studiebarometeret viser at USN har et forbedringspotensiale; det må legges enda bedre til rette for mer samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv i utdanningene. 

Prakis er en viktig del av studiet som et sted for læring og dannelsesreise. Det trengs gode rutiner for å ivareta gode prakisordninger og studentene som er i praksis. Studentdemokratiet mener USN skal legge til rette for praksis ved flere studieretninger for å bidra til at teoriske kunnskap kan anvendes i praksis for å fremme læringen og bidra til økt arbeidslivsrelevans i utdanningene.

Forskningspolitikk 

Studentaktiv forskning vil skape en kultur for nysgjerrighet, engasjement og nytenkning og føre til både rekruttering og kunnskap. Sammenhengen mellom forskning, utvikling, formidling og utdanning må kunne knyttes sammen og prege utdanningene ved USN for å kunne tilby fremragende undervisning. Studentdemokratiet mener at all undervisning ved USN skal være forskningsbasert. Dette innebærer blant annet studentaktiv forskning, og at undervisningen er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Studentleder Karoline er opptatt av at det skal jobbes for at også studenter i lavere gradsløp skal kunne bidra og få innsikt i relevante pågående forskningsprosjekter ved USN.

Veien videre

Studentleder Karoline har allerede lagt fram den nye politiske plattformen for ledergruppen ved USN. Hun opplevde at den ble tatt godt i mot, og at USN ønsker å imøtekomme mye av innholdet. Så nå har Karoline utfordret ledergruppen i Studentdemokratiet til å være med og prioritere hvilke punkter som er viktigst for studentene å få gjort noe med først. Målet er å bidra til at studentene skal få en utdanning av høy kvalitet og at den er forskningsbasert, arbeidslivsrelevant, studentsentrert og internasjonalt orientert.

 

Her kan du lese fag-, forsknings- og utdanningspolitisk plattform i sin helhet.