• Forsiden
  • Studentdemokratiet ba ministeren tenke nytt om utveksling

Studentdemokratiet ba ministeren tenke nytt om utveksling

SDSN, Statsråd Iselin Nybø og Rektor Petter Aasen
Fungerende studentleder Kim Andrew Hellevammen, Internasjonalt ansvarlig Thérèse Verheyleweghen, Statsråd Iselin Nybø og Rektor Petter Aasen

Onsdag 27. februar besøkte ministeren for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø, Universitetet i Sørøst- Norge. Statsråden ba om innspill for å få flere studenter på utveksling og Studentdemokratiet stilte opp for å gi svar.

Regjeringen ønsker at flere studenter skal reise på utveksling til andre land, og lurer på hvorfor ikke flere velger dette alternativet. Den pågående prosessen skal føre frem til en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.

Studentdemokratiet i Sørøst- Norge (SDSN) var en av flere på USN som var bedt om å komme med innspill. Fungerende studentleder Kim Andrew Hellevammen og internasjonalt ansvarlig Thérèse Verheyleweghen var på plass i Drammen for å levere studentenes syn på internasjonalisering og utveksling.

Studentrepresentantene ba regjeringen se på utveksling på en ny måte, og også satse på kortvarige utvekslingsopphold som ikke strekker seg over hele semesteret som vil være aktuelt for flere studenter.

Statsråd Iselin Nybø, studentleder og Internasjonalt ansvarlig i SDSN "Vi har sett at folk som drar på disse kortere oppholdene blir veldig positivt påvirket og kan bidra med å bygge et nettverk for lengre utenlandsopphold senere" utrykte de fra talerstolen og viste til konkrete eksempler hvor studenter som deltok på sommerskolen i Mostar hvor flere av deltakerne søkte seg til lenger utvekslingsopphold etter å ha forsøkt seg som utvekslingsstudenter i noen uker.

Ikke bare ble disse studentene interessert i mer utveksling, de ble "ambassadører for utveksling og internasjonalisering".

Dersom man skal rekruttere til videre utveksling må derfor også kortvarige utenlandsopphold få finansiering og bli anerkjent av lånekassen.

Hellevammen og Verheyleweghen pekte også på forskjellene mellom fakultetene på USN og understreket at utveksling måtte bli aktuelt for alle studenter uansett hvilket studiet, fakultet eller institusjon de studerte på.

Videre løftet de også finansieringsordningene for utenlandsstudenter og norske studenter generelt. Det må nemlig være økonomisk forsvarlig og reise til utlandet på utvekslingsopphold hvis norsk høyere utdanning skal nå målene om at langt flere studenter skal reise på utveksling.

Regjeringen er forventet og sende meldingen til stortinget sent på høsten i 2019.

 

Stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet
Fra Kunnskapsdepartementets nettsider:

Ved årsskiftet 2019/2020 skal det legges frem en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet. Ambisjonen med meldingen er å skape en kulturendring i universitets- og høyskolesektoren, slik at mobilitet blir en integrert del av alle norske studieprogrammer. I forbindelse med meldingsarbeidet har forsknings- og høyere utdanningsministeren  sendt en bestilling til universiteter og høyskoler, studenter og arbeids- og næringsliv om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen.

 

Fra regjeringsplattformen: (Granavolden plattformen)
Studentvelferd: Regjeringen vil:

"- Legge frem en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet, herunder vurdere situasjonen for studenter fra det globale sør. "