• Forsiden»
  • Stem i styrevalget! Disse vil bli studentenes representanter

Stem i styrevalget! Disse vil bli studentenes representanter

Styret er universitetets øverste styringsorgan, og har ansvar for alle faglige, økonomiske og strategiske beslutninger. Der sitter to studenter sammen med representanter fra de vitenskapelige og administrativt ansatte og eksterne medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Trykk på navnet for å lese om hver av kandidatene.

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 6. januar - 2. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 10-23. februar.
 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 28. februar.
Valg i semestermøte finner sted 21-22. mars.
 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!