• Forsiden
  • Retningslinjer for tilrettelegging i forbindelse med Covid-19

Retningslinjer for tilrettelegging i forbindelse med Covid-19

covid-19

USN vil til enhver tid ta utgangspunkt i oppdaterte råd fra helsemyndighetene og ivareta kravene til smittevern i undervisning og ved våre campus. Vi anser det derfor som trygt å gjennomføre undervisning.

Du kan imidlertid søke om tilrettelegging av studiesituasjonen og eksamen som følge av Covid-19. Dette kan være aktuelt for deg som er syk, er i risikogruppe eller bor sammen med noen som er i risikogruppe, er i isolasjon eller har andre tungtveiende grunner for tilrettelegging som følge av Covid-19.

Du kan ha ulike behov for tilrettelegging:

  • fritak fra/omgjøring av arbeidskrav/obligatorisk aktivitet og deltakelse i undervisning (det gis ikke fritak fra praksis)
  • redusert studieprogresjon (endre utdanningsplanen)
  • fritak fra/omgjøring av obligatorisk gruppearbeid/gruppeinnleveringer

Den til enhver tid rådende smittesituasjonen i samfunnet og smittevernråd fra helsemyndighetene vil påvirke om eventuelle søknader om utsettelse eller forskyving av praksis oppfattes som hensiktsmessig eller nødvendig.

Hvis du går et profesjonsstudium, og det vil være behov for tilrettelegging i praksis, ønsker vi at du skriver noe om hva dette vil innebære.

Enhver tilrettelegging fra listen ovenfor må behandles og godkjennes ved ditt fakultet.

Dokumentasjon

For at du skal ha rett til tilrettelegging, må søknaden dokumenteres.  Dokumentasjon må være utstedt fra sakkyndig instans som f.eks. fastlege, spesialist, psykolog e.l., og beskrive behovet ditt for tilrettelegging. I enkelte tilfeller vil også en egenmelding gjelde som dokumentasjon. Søknader som ikke dokumenteres blir ikke saksbehandlet.

Vi gjør oppmerksom på at USN ikke kan love deg tilstrekkelig tilrettelegging og tiltak som følge av Covid-19. Faglige krav, ressursutfordringer og mangel på teknisk utstyr og kompetanse kan medføre at tilretteleggingen ikke er mulig og rimelig.

Saksgangen videre

Vi behandler søknaden din så raskt som mulig. Det er studieveileder ved ditt fakultet som vil være ansvarlig for å behandle din søknad, og det gjøres i tett samarbeid med den som er faglig ansvarlig for emnet/studieprogrammet.

Søknadsskjema

Dersom du har behov for tilrettelegging i forbindelse med eksamen, eller endring av eksamensform må dette søkes om i et eget skjema for å søke om tilrettelegging ved eksamen.

Dersom du av andre grunner enn Covid-19 har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen benyttes skjema «Tilrettelegging av studiesituasjonene».