• Forsiden
  • Politisk nestleders hjertesaker

Politisk nestleders hjertesaker

Erlend Kåsereff

Erlend representerer studentene i møte med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN). Han deltar og følger opp studenter i ulike råd og utvalg ved universitetet, for å fremme vår politikk. Erlend holder seg oppdatert på studentpolitiske saker regionalt og nasjonalt. Han er studentleder Noras stedfortreder, og deltar i møtene til SDSN sin ledergruppe.  

Erlend at studentmedvirkning er helt nødvendig for å gjøre USN til et bedre sted. Studenter må oppleve at det nytter å ytre seg og stille valg. Universitetet er nødt til å tilrettelegge og arbeide for studentenes medvirkningsmuligheter for å sikre god studiekvalitet. 

Erlend sine hjertesaker er kort fortalt: Å bekjempe ensomhet, skape en inkluderende studiehverdag og et billigere og bedre kollektivtilbud.  

Mange studenter opplever ensomhet, dette ser vi gjennom Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra høsten 2022. Erlend tenker følgende om saken:  

“Vi må sørge for at flere har tid og mulighet til å komme seg ut og delta på sosiale aktiviteter, samtidig som vi gjør en storoffensiv for å skape bedre psykisk helse blant studentene.”  

Han trekker i tillegg frem viktigheten av å se til SHoT sin tilleggsundersøkelse knyttet til studenters rus- og alkoholvaner. Rundt dette sier han følgende i forhold til undersøkelsen som kom ut på starten av studieåret:  

“Mange studenter ønsker flere rusfrie arrangementer i fadderuka. Veldig mange av arrangementene oppleves tilrettelagt for alkohol, dermed kan studentene oppleve eventuelt drikkepress dersom de skal bli kjent med nye mennesker. Det skal ikke være slik at du må drikke alkohol for å kunne få deg studievenner. Vi må sørge for at det er flere rusfrie arrangementer og at fadderuka blir en trygg og inkluderende uke for alle.” 

Erlends andre hjertesak er et bedre kollektivtilbud for studentene våres. Gjennom dialog med vertskommunene og fylkeskommunene ønsker Erlend at SDSN skal få til billigere løsninger og hyppigere avganger. Erlend har følgende å si om temaet: 

“Kollektivtransport er viktig for å kutte utslipp. De aller fleste studenter bruker kollektivtransport, men det er ofte dyrt og uforutsigbart. Det må også bli enklere for studenter å komme seg hjem når de trenger det. Bedre og billigere kollektivtransport må på plass for studentene!”  

Politisk nestleders oppgaver 

  • Politisk nestleder i arbeidsutvalget er Studentleders stedfortreder.  

  • Representere studentene i møter med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.  

  • Delta i møtene i studentdemokratiets ledergruppe.  

  • Følge opp studenter i råd og utvalg  

  • Fremme Studentdemokratiet sin politikk.  

  • Politisk nestleder skal holde seg oppdatert på studentpolitiske saker regionalt og nasjonalt.