• Forsiden
  • Organisatorisk nestleders hjertesaker

Organisatorisk nestleders hjertesaker

Organisatorisk nestleder - Sara Wang

Sara representerer studentene i møter med USN og eksterne samarbeidspartnere. Hun har oppfølgingsansvaret av tillitsvalgte i organisasjonen og koordinerer ledergruppas arbeid med gjennomføring av semestermøtet. Sara skal fremme vår politikk, samt jobbe for at studentdemokratiet er synlig for studentene gjennom profilering og informasjonskampanjer. Hun står også for utlysning, koordinering og gjennomføring av valget til studentdemokratiet i løpet av våren og prosedyrene rundt studentvalg. Hun deltar på lik linje med resten av arbeidsutvalget i møtene med SDSN sin ledergruppe.  

Organisatorisk nestleder Sara sine hjertesaker er kort fortalt: Sosialisering, inkludering og rekruttering. 

Sara sin første hjertesak omhandler sosialisering. Personlig kjente hun ingen da hun begynte å studere. Veien inn til det sosiale fellesskapet gjennom studenthuset i Bø er ingen hun angrer på i dag. Sara tenker følgende om saken:  

“Du får så mye igjen som student når du er sosial med andre studenter, det å tilvende seg å snakke med medstudenter i ulike settinger. Om det er gjennom frivillig arbeid på studenthuset, å stå på stand, eller i klasserommet, får man veldig mye igjen for det!” 

Det er viktig at studentene blir sett og hørt fra universitetet sin side, det er derfor SDSN er her. Men det er like viktig at vi som medstudenter ser hverandre. Sara sine tanker om inkludering er:  

“Skal du ut å gå en tur, eller på ett arrangement? Spør en medstudent om hen vil være med! Dette bidrar til at dere sammen kan få en fin opplevelse og legger en demper for og forebygger utenforskap. Det er viktig at studentene inkluderer hverandre i hverandres hverdag!”.  

Om Sara sin siste hjertesak trekker hun frem at rekruttering for studentfrivilligheten og studentdemokratiet er viktig for å skape en engasjert studentmasse, som bidrar aktivt for sin studenthverdag:  

“Gjennom å engasjere deg i studentfrivilligheten og de ulike studentorganisasjonene så møter du nye mennesker og får nye opplevelser og erfaringer. Du kan være med på å skape positive arenaer for dine medstudenter, og ikke minst utgjøre en forskjell!” 

Vi i AU ønsker velkommen til studiestart 23/24, les mer om oss her!

Faktaboks: Organisatorisk nestleders oppgaver 

  • Representere studenter i møter med Universitetet.  

  • Delta i møtene i Studentdemokratiets ledergruppe.  

  • Ansvarlig for utlysning, koordinering og gjennomføring av urnevalg, samt prosedyrene rundt studentvalg(ene).  

  • Koordinere campusledernes arbeid med gjennomføring av semestermøtene.  

  • Oppfølging av tillitsvalgte i organisasjonen, inkludert opplæring.  

  • Overordnet ansvar for profilering og informasjonskampanjer.