Tilsettingsutvalget

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) har ansvar for saker vedrørende ansettelsesforholdet til forskere og undervisere. TUF fatter vedtak i saker om tilsetting, permisjoner, avskjed oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff for undervisnings- og forskerstillinger. Utvalget består av personal- og organisasjonsdirektør, dekan ved det aktuelle fakultet, to ansatt representanter og en studentrepresentant.

Hvorfor stille til Tilsettingsutvalget?

  • Erfaring fra offentlige statlige ansettelsesprosesser
  • Kvalitetssikring av ansettelsesprosesser
  • Nettverk internt på USN
  • Du får attest

Hvilke krav stilles til vervet?

  • Du er student på USN og har betalt semesteravgift
  • Du har evnen til å sette deg inn i krevende og tunge saker av ulik karakter
  • Du er tilgjengelig for ett skypemøte i måneden, pluss forberedelse
  • Du evner å se flere sider av en sak og søker aktivt kunnskap for å ta vanskelige avgjørelser

Våre studentrepresentanter

Charlotte Nilsen

Charlotte Nilsen

E-post: charlottenilsen99@gmail.com