Nestledere

Nestledere jobber med utviklingen av Studentdemokratiet og har ansvar for å følge opp og koordinere dialog mellom Campusstyrene.


Les mer om nestlederrollen