NSO Høstkonferanse 2023

HK2023
HK2023
HK2023
HK2023
HK2023
HK2023
HK2023
HK2023
Bile av deltakerne fra USN

27.-29. oktober arrangerte Norsk studentorganisasjon sin årlige høstkonferanse for sine medlemslag, komiteer og sentralstyre til en helg med workshops og politiske diskusjoner. Årets tema var “Tenk nytt!” og ble en givende plattform og verksted for delegatene fra SDSN til å tenke nytt, både politisk og organisatorisk.

Delegasjonen fra SDSN var en håndfull av hele 110 deltagere. Delegasjonen besto av arbeidsutvalget til SDSN, med Studentleder Nora R. Huidi, politisk nestleder Erlend Kåsereff, organisatorisk nestleder Sara Wang, Campusleder Vestfold Bård Årsteinvåg, Studentrådsleder for handelshøyskolen ved Campus Vestfold Even H. Folmo og Nils Herman L. Håre deltok som deltaker fra Velferds og likestillingspolitisk komité (VLPK) i NSO, men han er i tillegg student ved Universitetet i Sørøst-Norge og styreleder i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Even sitter igjen med følgende tanker etter konferansen:

- Det har vært en spennende og lærerik helg med mange spennende møter med engasjerte og kunnskapsrike studenter. Jeg sitter igjen med økt engasjement og kunnskap om en rekke problemstillinger som påvirker studenter, blant annet KI, boligpolitikk og psykisk helse.

 

Verdifullt utbytte

Gjennom konferansen fordelte vi oss mellom de ulike workshopene for å få mest mulig utbytte av konferansen. Politisk nestleder Erlend og Even deltok blant annet på workshopene “Verksted for lokal samskaping og politisk påvirkning” og “Kunstig intelligens i forskningspolitisk plattform”. Sist nevnte var i henhold til ett av de mange områdene NSO ønsker å utvikle ny politikk. Politikk som blir relevant opp mot NSO sitt landsmøte i 2024. Dermed tar Erlend med seg viktige momenter fra denne workshopen inn i arbeidet med å forberede delegasjonen fra SDSN inn mot NSO viktige arrangement i 2024. Han har følgende å si om workshopene:

"Det var veldig interessant og Kunstig Intelligens er et fagfelt som blir mer og mer relevant for akademia. Derfor er det godt at NSO sender signaler på at de ønsker å videreutvikle politikk på dette feltet. Så blir det vår oppgave å se til vår organisasjon og se til hvordan vi ønsker å videreutvikle hva vi mener studentpolitisk om dette ved USN."

Even sitter igjen med følgende inntrykk av workshopen om KI:

"Jeg likte spesielt workshopen om bruk av KI i høyere utdanning. Der drøftet vi hva det betyr for læringsprosessen, hvordan vi kan hindre misbruk og hvilke muligheter det gir. Flere etterlyste et tydeligere rammeverk for bruk av KI fra utdanningsinstitusjonene."

Faglig påfyll

Studentleder Nora og organisatorisk nestleder Sara deltok blant annet på workshopen som het "Levende Studentorganisasjoner". Her ble det diskutert hva som er mulige motivasjoner til studenter for å engasjere seg, hvordan man kan promotere seg mot studentmassen og hvordan man kan øke stemme oppslutningen ved sine universitetet. Organisatorisk nestleder Sara vil trekke frem ordene studentpåvirkning og studentmedvirkning:

"Den plattformen Høstkonferansen er for å få faglig påfyll er helt gull for oss i arbeidsutvalget. Faglig påfyll er viktig for å kontinuerlig kunne tenke ut ideer og måter vi kan gjøre Studentdemokratiet attraktivt for studentene å være en del av! Dette er et arbeid som er relevant år etter år og dermed er det viktig at vi tenker ut og finner nye måter å nå studentene på. Vi tok derfor ideene, vi fikk under workshopen og tar disse videre til Ledergruppen, slik at vi får diskutert disse kort tid etter vi nå har vært i Kristiansand. Det er viktig er på ballen, så vent å se hva som skjer på din campus før jul!"

I tillegg var det flere workshops om boligpolitikk som alle delegatene deltok på. De ulike workshopene åpnet opp for ulike plattformer der de fikk reflektert rundt bolig mulighetene for studentene ved USN, men også sett opp imot det private boligmarkedet. Jussbuss var en av innleggene her og ga en orientering om målsetningene de hadde mot ny bolig/utleie lov. Mye av dette gikk i sammenheng med hvordan man ønsker at studentene som studerer i dag skal bo.

Studentleder på NSO Ledersamling

NSO beskriver ledersamlingene sine på følgende måte: "NSOs ledersamling er en samling for alle studentlederne ved studentdemokratiene rundt omkring i landet. På samlingen vil man få den skoleringen man trenger for å kunne gjøre jobben sin som studentleder på best mulig måte. Gjennom workshops, foredrag og erfaringsutveksling vil du komme hjem fra ledersamling med ny kunnskap, nyttige verktøy og en motivasjonsboost! Vi oppfordrer alle ledere av NSOs medlemslag å delta på ledersamlinger."

Studentleder Nora deltar på NSOs ledersamlinger som blir satt opp kvartalsvis og månedlige digitale medlemslagmøter med medlemslagene som tilhører Norsk studentorganisasjon. Som en av 34 medlemsorganisasjoner representerer Nora SDSN og studentene ved USN, og dette er en av måtene SDSN får løftet frem sin politikk på et regionalt og nasjonalt nivå. Nora tenker følgende om møtene:  

"NSO sine arrangementer er viktig arenaer ikke bare en arena for erfaringsutveksling, men også er viktig arena for å være en aktiv bidragsyter i nasjonal studentpolitikk. Det å møte studentpolitikere fra andre universiteter og høyskoler, gir oss muligheten til å utfordre og løfte frem med vår flercampus-relaterte politikk."