• Forsiden
  • Nå må vi ta vare på hverandre!

Nå må vi ta vare på hverandre!

Semestermøtet stemmer for resolusjon FOTO

Semestermøtet vedtok en resolusjon om krigen i Ukraina.

Engasjementet var stort da resolusjonen ble diskutert. Utgangspunktet var resolusjonen vedtatt i Norsk Studentorganisasjon (NSO) som kan leses her.

Læringsmiljøansvarlig i Kongsberg, Hans Tore Hatlestad Nygaard, mener det er viktig å være tydelig på at det det russiske regimet som er skyldig i krigen - og ikke det russiske folk. Det er ikke greit at russere som oppholder seg i Norge blir trakassert for hva Putin og hans team foretar seg i Ukraina.

Nestleder i Drammen, Rose Jahanfarah, mener vi nå må ha fokus på samhold og medmenneskelighet. Nå må stå samlet som studenter uavhengig av opprinnelsesland, sa hun.

Campusleder i Drammen, Edvard Figenschau, tok til orde for at USN skal opprette et digitalt "norsk og samfunnskunnskap" som et åpent tilbud for alle som blir berørt av konflikten i Ukraina.

En god debatt resulterte i et enstemmig vedtak for resolusjon om krigen i Ukraina som kan leses i sin helhet her: 

Resolusjon om krigen i Ukraina

Vi har fått tilbakemeldinger om at russiske studenter ikke blir godt behandlet, og at folk blir utsatt for hatkriminalitet fordi de snakker russisk/slavisk språk. Vi vil påpeke at det er det russiske regimet som er skyldig i dette og ikke det russiske folk. Vi ser derfor på det som viktig at vi alle tar vare på hverandre i denne tøffe perioden, og at ingen skal bli utsatt for hatkriminalitet.

Noen av de ukrainske flyktningene snakker verken norsk eller engelsk. USN må opprette et tilbud for aktuelle studenter så de kan lære seg engelsk og norsk og få studert/fullført utdanningen sin ved USN. I en rapport til rektor fra arbeidsgruppe om krisen i Ukraina har det blitt sendt inn et forslag om å lage en utvidelse av «norsk og samfunnskunnskap» i Bø som skal gjennomføres digitalt. Dette skal være et tilbud til ukrainske, og mulig hviterussiske og russiske flyktninger. Studentdemokratiet stiller seg bak forslaget til arbeidsgruppen, og vil at USN skal opprette dette slik at flyktningene vil ha mulighet til å kunne lære seg norsk og studere i Norge.

Studentdemokratiet mener at:

- vi alle skal ta vare på hverandre og at vi legger full skyld på det russiske regimet, men fortsetter å ta vare på hverandre og står samlet uavhengig av opprinnelsesland

- USN skal opprette et digitalt «norsk og samfunnskunnskap» som et tilbud til ukrainske, hviterussiske og russiske flyktninger.