Kulltillitsvalgt

Kulltillitsvalgte samarbeider med studentdemokratiet og universitetet for å gjøre studenthverdagen bedre.
Kulltillitsvalgte samarbeider med studentdemokratiet og universitetet for å gjøre studenthverdagen bedre.

Kulltillitsvalgte er studentene på studieprogrammet sin representant ovenfor universitetet i ulike saker. De samarbeider med undervisere, stab og andre studenter med tillitsverv for å gjøre studenthverdagen på USN så bra som mulig, både faglig og sosialt.


Er du valgt som kulltillitsvalgt?

Husk frist for å registrere deg innen 15. september.

Dersom du ikke finner ditt studieprogram i skjema for registrering, kan du skrive det inn som kommentar.

Gjennomføre valg av kulltillitsvalgte

Hvorfor bli kulltillitsvalgt?

 

10 gode grunner til å stille:

  • Du lærer mye om organisasjon, høyere utdanning og tillitsvalgtarbeid.
  • Du blir godt kjent med studentene på kullet ditt.
  • Du blir en viktig del av studentdemokratiet i Sørøst - Norge.
  • Du møter studenter på tvers av studieretninger og campus.
  • Du bidrar til en bedre studiehverdag for dine medstudenter.
  • Du får attest og bekreftelse på verv hvis du deltar på ¾ av de obligatoriske møtene. Vara får attest hvis man deltar på 1/2 av de obligatoriske møtene.
  • Du viser framtidige arbeidsgivere at du tar ansvar og er engasjert.
  • Du får 100 kroner ekstra i print pr studieår.
  • Du får mulighet til å ta et ekstra, studiepoenggivende emne spesielt tilrettelagt for tillitsvalgte.
  • Det er gøy!

Become a student representative 

The student representatives Contribute to decision making at The University of South-Eastern Norway (USN). They represent the views of their fellow students directly to the staff in their programe and work in partnership with staff and the student democracy to improve the experience of current and future students.

Guides:

Have you been elected as a student representative of your programe?

You need to register as a student representative. This is your responsibility.

(If you do not find your program in the form, please write it in the comment field)You must register within the 15th of september.

It will be possible to register from August 10.