• Forsiden
  • Kim Hellevammen og Karoline Lie skal lede studentdemokratiet det neste studieåret

Kim Hellevammen og Karoline Lie skal lede studentdemokratiet det neste studieåret

Kim Andrew Hellevammen og Karoline Lie blir leder og nestleder av SDSN 2019/2020
Kim Andrew Hellevammen og Karoline Lie blir leder og nestleder av SDSN 2019/2020

Parlamentet har valgt et nytt arbeidsutvalg og det blir Kim Andrew Hellevammen og Karoline Lie som skal lede Studentdemokratiet som leder og nestleder. De blir dermed de øverste tillitsvalgte for over 18 000 studenter på USN.

Det var spente og motiverte kandidater som presenterte seg for Parlamentet på campus Porsgrunn onsdag ettermiddag. Det ble mange spørsmål og det var langt på overtid da valget endelig ble klart rett før klokka 19:00.

Hellevammen får enda et år i AU

Da tellekorpset kom tilbake med resultatet var det Kongsbergstudent Kim Andrew Hellevammen som hadde fått parlamentets tillit som leder. Hellevammen har allerede et års erfaring på fulltid i AU, både som organisatorisk nestleder og fungerende studentleder.

"Jeg setter utrolig pris på tilliten som Parlamentet har gitt meg! Jeg ser frem til enda et givende år med hardt arbeid for studentene" sa Hellevammen rett etter at resultatet var klart.

Hellevammen er den første som skal lede organisasjonen under ny organisering med semestermøte bestående av campusstyrene og ledergruppemøter bestående av campusledere.

Dagens valgmøte var derfor siste gang AU ble valgt av et studentparlament på USN. Fra 2020 vil det nye arbeidsutvalget bli valgt av semestermøtet på våren.

Den nyvalgte studentlederen var en av pådriverne for organisasjonsendringen, men nå mener han at fokuset må flyttes over til politikken:

"Det neste året skal organisasjonen ha fokus på politikk og gjennomslag for studentene på USN!"

 

Dramatisk nestledervalg

Etter første valgrunde hadde ingen av de fem kandidatene til nestleder oppnådd nødvendig flertall. Dermed ble det omvalg mellom de to kandidatene som hadde fått flest stemmer.  Thérèse Verheyleweghen og Karoline Lie oppnådde også det samme resultatet i den andre valgrunden og da ble det nok en runde med votering.

Før denne runden kunne avholdes krevde vedtektene at valgforsamlingen holdt en kort diskusjon om alternativene uten tilhørere. Dermed ble alle uten stemmerett sendt på gangen. Det ble lange minutter for kandidatene og tilhørerne, men til slutt var parlamentet klare til å ha en tredje valgrunde.

Sykepleiestudent fra Vestfold blir nestleder

Karoline Lie oppnådde det nødvendige flertallet og blir derfor SDSN sin nye nestleder fra sommeren av. Selv om ventetiden på resultatet var lenger enn forventet var Lie veldig fornøyd med utfallet.

"Det var veldig spennende, og jeg hadde unnet Thérèse og de andre kandidatene dette også. Resultatet hadde blitt bra for SDSN uansett, men jeg er utrolig glad for at det ble meg!"

Den nyvalgte nestlederen var glad for at hun nå får muligheten til å jobbe videre med hjertesakene sine på fulltid for hele USN.

"Jeg brenner særlig for velferdspolitikk, så det står hjertet mitt ekstra nært. Vi må få frem de gode politiske sakene og lage gode plattformer med politikk."

Hun avslutter med å si at studentdemokratiet må bli enda mer synlige blant USN studentene. "Vi må engasjere studentene og nå ut til de vi ikke når ut til i dag. Det blir kjempeviktig det neste året!"
 

Begynner perioden til sommeren

Resultatet av valget viser at Parlamentet bare var delvis enig med valgkomiteens innstilling på studentleder og nestleder.

Det nye arbeidsutvalget vil begynne sin overlappsperiode i juni og overta hele ansvaret for SDSN formelt 1. juli.

 

Kontakt det nyvalgte arbeidsutvalget:
 

Kim Hellevammen:
Mob: 911 46 904
Epost: organisatorisknestleder@sdsn.no


Karoline Lie
Mob: 980 23 257
Epost: 214644@student.usn.no 

Om Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på USN, slik at Studentdemokratiet blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte. Vervene i arbeidsutvalget er honorert som heltidsverv og er leder og nestleders hovedbeskjeftigelse i perioden de sitter.

 

Arbeidsutvalget velges av parlamentet i 2019, og skal velges av semestermøtet fra våren 2020.

AU består av leder og nestleder som begge velges på 100 %.