• Forsiden
  • HSN får nå eget studentombud!

HSN får nå eget studentombud!

Michael Melbye

Styret for Høgskolen i Sørøst-Norge har i dag vedtatt at deres 18.000 studenter nå vil få sitt eget studentombud. Dette kommer etter initiativ fra Studentdemokratiet ved HSN.

Studentleder Michael Melbye sier dette er en gledens dag for alle studentene ved de åtte campusene på HSN. Som landets nest største høyskole har også vi endelig fått på plass denne ordningen, som vil være en viktig ressursperson for studentenes ve og vel gjennom studietiden. Dette skal feires!

Bistandsperson for studentene

Studentombudet vil være en uavhengig bistandsperson som skal bidra til å løse saker nærmest der de oppstår, og påse at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet vil kunne gi studentene råd og hjelp i saker der studentene har tatt opp, eller vurderer å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Noe som vil styrke arbeidet med den psykososiale oppfølgingen av studentene. Dette vil være en anonym varslingskanal for studentene om eventuelle kritikkverdige forhold ved høgskolen.

Studentombudet vil fungere som et frittstående supplement til øvrige systemer og rutiner for veiledning og oppfølging.

Etablert ordning

Ordningen med studentombud er allerede etablert ved de fleste større institusjonene i Norge og ellers i Norden, som det er naturlig for HSN å sammenligne seg med.

Universitetet i Oslo var i 2012 først ute i Norge med en slik stilling.  I tillegg har HiOA, UiT, UiS, UiB, NTNU, NHH nå etablert ordningen.