Frivillighetsuka ved USN!

Stand på Ringerike

For første gang arrangerer USN, SSN og studentfrivilligheten en egen uke med fokus på studentfrivilligheten ved USN, Frivillighetsuka 2024. Nå i uke 3 retter vi litt ekstra oppmerksomhet mot studentfrivilligheten og det mangfoldet av tilbudet som finnes for deg som student ved USN. I denne uken vil du kunne møte studenter som er aktive i de ulike studentorganisasjonene på stand, bli bedre kjent med arbeidet nettopp de gjør i sin studentforening og kanskje bli aktiv selv?

Det er ikke forpliktende å slå av en prat med en studentorganisasjon på stand, det er kun en god anledning for deg til å bli kjent med det tilbudet som er tilgjengelig for deg og andre studenter. Derfor vil vi oppfordre deg til å ikke nøle, men å ta turen innom.

Frivillighetsuken varer hele uken, fra mandag 15. januar til søndag 21. januar. For å se når det gjennomføres ulike arrangementer/stands på ditt campus denne uken kan du gå inn på kalenderen i SSNs egne arrangmentkalender i deres app.

Dersom du vil engasjere deg i studentfrivilligheten så er denne uken en ypperlig anledning til å bli kjent med de ulike studentorganisasjonene på ditt campus. SSN har også utarbeidet en kurspakke for studentfrivilligheten, hvor du kan lære nyttige verktøy i rollen som engasjert studenter.

Ønsker du å engasjere deg i studentdemokratiet?

Vi har valg denne våren og din studentstemme kan få betydning for dine medstudenter! Fra 1. februar kan du nominere deg for stillinger i campusstyrene, råd og utvalg ved USN og sentralt i studentdemokratiet. Bli en del av organisasjonen som er til for å ivareta dine interesser og synspunkter som student ovenfor USN, vertskommuner, regionen og andre aktuelle parter. SDSN er representert på alle campus og fakultet. SDSN er organisert for å ivareta studentenes interesser på en best mulig måte. Din studentstemme betyr noe!

Hvorfor er studentfrivillighet viktig?

Gode sosiale møtearenaer og aktiviteter er viktig for å skape god psykisk helse. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022 viser at studenter som deltar i studentfrivillighet er mindre ensomme enn studenter som ikke gjør det. Studentfrivilligheten er med på å styrke tilhørigheten og skape god trivsel i studiehverdagen, dette er igjen veldig viktig for at studenter skal fullføre sine studier. I tillegg utfordrer studentfrivilligheten studenten på både et faglig og sosialt plan, derfor må studentfrivilligheten styrkes og legges til rette for, også ved USN.