• Forsiden
  • Disse reiser på NSO sitt landsmøte

Disse reiser på NSO sitt landsmøte

SDSN delegasjonen
SDSN sin delegasjon til NSO sitt landsmøte

Onsdag 16.januar valgte Parlamentsforsamlingen USN studentene som skal representere studentene ved USN på landsmøtet til Norsk studentorganisasjon (NSO).

Norsk studentorganisasjon (NSO) representerer 30 ulike studentdemokratier ved norske universiteter og høyskoler. Sammen representerer disse om lag 230 000 studenter fra hele Norge.

På landsmøtet vil USN sine 18 000 studenter bli representert av 12 studenter fra ulike campus og fakulteter. Disse ble onsdag valgt av PF, og i april reiser de til Tønsberg hvor landsmøtet avholdes.

USN delegasjonen vil bestå av:

Elin Gravningen, studentleder

Kim Andrew Hellevammen, Kongsberg (AU)

Tina Tufte Holtsdalen, Notodden

Marlene Kristin Nilssen, Bø

Josefine Myrseth Lamø, Porsgrunn

Karoline Lie, Vestfold

Mats Guttormsen, Drammen

Camilla Rønnevik, Notodden (AU)

Roy Bergene, Vestfold

Thérèse Verheyleweghen, Drammen (AU)

Artur Aleksander Czapka, Bø

Gwendolyn Guttormsen, Porsgrunn

 

Landsmøte finner sted i Tønsberg torsdag 4. - 7. april 2019.

 

Følgende varaer ble også valgt:

Ida Marie Schjenken, Marie Bastesen, Nils Herman Lien Håre, Bo Andre Høyer-Pedersen, Eva Victoria Øygard, Paul Knutson, Håvard Gaska.

NSO landsmøte

 

Vil du stille til valg i NSO?

LM skal også velge studenter til en rekke verv på nasjonalt nivå. Som USN student er du valgbar og kan stille til valg på landsmøtet. Da vil du være med å påvirke Norske studenters hverdag på nasjonalt nivå og dette anbefales på det varmeste.

Les mer om hvilke verv som velges på LM og send inn kandidatskjema!
 

 

 

 

Om NSO:

 

 

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler.

 

Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter.

 

NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag.

 

NSO er partipolitisk uavhengig.

 

www.student.no