• Forsiden
  • Bli med på Norsk studentorganisasjon sitt landsmøte!

Bli med på Norsk studentorganisasjon sitt landsmøte!

Bilde av landsmøtet 2023
Landsmøtet i 2023. Foto: NSO / Jonas Ohlgren Østvik Kopirett: NSO / Jonas Ohlgren Østvik

05.-07. april 2024 gjennomføres landsmøtet til Norsk studentorganisasjon (NSO) i Tønsberg, og DU som student ved USN har anledning til å representere SDSN og våre studenter her! SDSN skal sende en delegasjon bestående av 11 studenter som skal være med på å bestemme hva NSO skal kjempe for det neste året, velge ny ledelse og ta de viktigste beslutningene i organisasjonen.

Landsmøtet

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Dette arrangeres årlig og består av 181 delegater fra alle medlemslagene i NSO, i tillegg til en rekke andre tillitsvalgte, observatører og gjester. Som delegat møter du med stemme-, tale- og forslagsrett.

05.-07. april 2024 møtes studenter fra hele Norge i Tønsberg for å bestemme organisasjonens styrende politikk. Dette inkluderer alt fra NSO skal mene om studiestøtten og studentboliger til gjennomføring av undervisning og eksamen.

LM velger også nasjonale studenttillitsvalgte til arbeidsutvalget og andre politiske og organisatoriske organer i NSO. Som student ved USN kan du også stille som kandidat til disse vervene.

Vil du representere SDSN og våre studenter på landsmøtet?

Semestermøtet i SDSN skal 22. oktober i år velge 11 studenter som skal reise som delegater fra USN til LM NSO. Det vil i tillegg velges innen 11 vararepresentanter.

Du kan stille til valg for å bli med oss inn på den øverste studentpolitiske arenaen i Norge, noe du gjør ved å sende inn kandidatskjema.

De studentene som får flest stemmer vil utgjøre USN sin delegasjon.

Du bør stille fordi:

  • Det er lærerikt, inspirerende og utrolig gøy.
  • Du får møte studenter fra hele landet.
  • Du får god og viktig erfaring med omfattende saker.
  • Du får mulighet til å påvirke studentpolitikk på et nasjonalt nivå og være med på å velge hvem som skal lede organisasjonen det neste året.

Men dette må du være bevisst på:

  • Landsmøtehelgen er omfattende med mange timers møte over tre dager.
  • Delegater må forberede seg godt og lese en stor mengde sakspapirer.
  • Det vil bli arrangert opplæring og formøte for de som deltar på landsmøtet.
  • Det vil gjennomføres flere formøter i delegasjonen.

 

Vi håper du stiller som deleget til på landsmøtet!

Still til valg som delegat ved å sende inn kandidatskjema. 

Frist for å levere kandidatskjema: lørdag 21.10 kl. 23:59. 

Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. 

NSO representerer 33 ulike studentdemokratier ved norske universiteter og høyskoler - om lag 250 000 studenter.

NSO skal ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter gjennom å fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, politikere og andre relevante aktører.

Les mer om NSO

Still til valg som delegat ved å sende inn kandidatskjema.