• Forsiden
  • André og Nils Herman anbefaler alle å svare på SHoT

André og Nils Herman anbefaler alle å svare på SHoT

André og Nils

SHoT undersøkelsen 2022 blir gjennomført mellom 8. februar - 13. mars 2022. Formålet er å kartlegge studentenes helse- og trivselsituasjon.

SHoT undersøkelsen 2022 blir gjennomført mellom 8. februar - 13. mars 2022. Formålet er å kartlegge studentenes helse- og trivselsituasjon. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet. 


Fungerende studentleder André og organisatorisk nestleder Nils Herman oppfordrer alle studentene ved USN til å svare på SHoT-undersøkelsen. 


SHoT-undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, og her gjøres det observasjoner som er viktige i arbeidet med studentenes helse og velvære. For eksempel i 2018 ved forrige ordinære undersøkelse var det et par sentrale funn. Disse er blant annet:

 

  • Et klart flertall (76%) rapporterer at de er fornøyde med studiebyen/-stedet totalt sett
  • Mer enn 1 av 4 (29%) studenter har alvorlige symptomplager
  • Nesten én av tre studenter (31%) oppfyller de formelle kriteriene for en insomnidiagnose.


For å ta tak i disse problemene og vite hvor USN og SSN bør fokusere på å gjøre forbedringer de kommende årene, trenger vi at så mange studenter som mulig svarer på denne undersøkelsen.
 

Du kan svare på undersøkelsen her.