• Aktuelt
  • Viktigheten av internasjonale studenter ved USN

Viktigheten av internasjonale studenter ved USN

Stand i Drammen, Internasjonale studenters dag

17. november var det internasjonale studenters dag. SDSN markerer dagen for å vise vår støtte til at innvekslingsstudenter også skal få tilbud om gratis utdanning i Norge! Vi understreker viktigheten av å ta inn studenter fra utlandet med andre kulturer, perspektiver og tankesett enn oss selv. Det gjør studentmiljøet ved USN mer inkluderende, mangfoldig og likeverdig! Campusstyret i Bø sto på stand denne dagen, og det samme gjorde campusstyret i Drammen.

Fra markeringen til campusstyret i Drammen har campusleder Cherine Randi Sellami følgende å si om markeringen:  

“Ved USN Drammen feirer vi Internasjonale Studenters Dag med stor entusiasme! For vi anerkjenner de unike perspektivene og bidragene internasjonale studenter bringer til vårt akademiske fellesskap. Deres tilstedeværelse beriker vårt læringsmiljø, fremmer kulturell forståelse og styrker våre globale bånd. På Internasjonale Studenters Dag feirer vi mangfoldet og det viktige bidraget hver internasjonal student gir til USN.” 

Et felles ansvar hos USN og studentene 

Vi har alle et felles ansvar ved USN med å være ett imøtekommende og inkluderende universitet. Dette er også et todelt ansvar. Et ansvar USN har overfor våre internasjonale studenter mener vi er å gi god engelskspråklig informasjon på som omhandler, men ikke er begrenset til sosiale tilbud, mentorordninger og eventuelle opplæring og kursing, oppfølgning og innføring i systemene ved USN.  I tillegg burde USN tilby internasjonale studenter gratis norskkurs, og tilrettelegge for å inkludere denne delen av studentmassen i det fysiske og digitale læringstilbudet på campus. USN må også se på muligheten for å i større grad samarbeide med internasjonale partnere i studentenes læringsaktiviteter. 

Videre skal internasjonale studenter integreres i sosiale aktiviteter. Derfor mener vi at arrangementer i regi av studentorganisasjoner, universitetet, studentsamskipnad, vertskommune eller andre aktuelle aktører skal være tilpasset internasjonal deltakelse. Det skal samarbeides mellom fadderstyre, universitet, studentdemokrati, studentsamskipnaden og andre organisasjoner om å sørge for internasjonal deltakelse i studiestartuken. Og faddergrupper skal legges opp på en måte som integrerer og inkluderer internasjonale studenter. Her har vi alle studenter derfor ett ansvar med å inkludere og engasjere oss i internasjonale studenter og være åpne til den kunnskaps- og kulturutvekslingen vi kan ha ved USN.  Verden blir mer og mer globalisert, og å knytte bånd på tvers av landegrenser og ved å skape engasjement rundt det internasjonale samfunnet kan vi styrke våre utdanninger. 

Vær imøtekommende og ta godt vare på våre internasjonale utvekslingsstudenter og de 155 innkommende internasjonale utvekslingsstudenter som kommer nå i januar! Inkluderingen av disse betyr mye for oppholdet i Norge. La oss ta dem godt imot! Et annet konkret tiltak du som student kan gjøre for å møte internasjonale studenter er å delta på Coffee Hour (kaffekosen) i regi av stundentassistentene ved USN. Coffee Hour er hver onsdag fra kl 14:15 eller 14.30 (avhengig av campus). Dette er en arena for sosialisering med kaffe, te, litt snacks og brettspill. 

Et kontinuerlig arbeid 

Videre skal SDSN den kommende perioden arbeide med å etablere en internasjonal komité ved Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Slik vår Internasjonal plattform poengterer:  

“For å sikre at den internasjonale stemmen er hørt innad i organisasjonen skal det opprettes en internasjonal komité. Komiteen skal fungere som et rådgivende organ og kan kontaktes av alle studenter i saker som omhandler eller direkte påvirker internasjonalisering ved institusjonen. Representanten fra komité for kommunikasjonsansvarlige har ansvaret for å løfte aktuelle saker og tilrettelegge for forståelse. Møtene i internasjonal komité, samt sakspapirer, kan holdes på engelsk dersom dette er hensiktsmessig. Representanten fra SDSN skal ta med seg saker, argumenter, spørsmål og innspill tilbake til organisasjonen.” 

Aktuelle internasjonale situasjoner 

SDSN har sammen med den norske studentbevegelsen en lang tradisjon for å engasjere seg i internasjonale spørsmål og å stå solidarisk med vanskeligstilte. For oss er det viktig å vise solidaritet med våre medstudenter som direkte eller indirekte rammes av internasjonale konflikter. Derfor har vi blant annet to resolusjoner om de pågående konfliktene i Ukraina og Gaza. 

“Resolusjon om krigen i Ukraina” og “SDSN står i solidaritet med Palestina” 

Les resolusjonene her!